Espai de comunicació

Vídeo de presentació de la CHARM-EU | Què és la CHARM-EU?

Branding Guidelines

CHARM-EU Branding Guidelines

Descobreix més coses de la CHARM-EU: informació de referència, la seva història, els seus membres, els logotips oficials, la seva missió i visió, i molt més!

Aquesta guia presenta les característiques principals que conformen la identitat de la CHARM-EU. Està dissenyada per consolidar la marca CHARM-EU sense perdre la seva naturalesa innovadora i en constant transformació. A les pàgines següents trobaràs diverses eines que t’ajudaran a comprendre millor la idea de la CHARM-EU.

L’ús coherent d’aquestes eines aporta valor i alhora reforça la importància de les activitats de la CHARM-EU a escala local, regional i internacional.

Descarrega’t les pautes de marca.