Innovador programa de màster sobre sostenibilitat, des de setembre de 2021

Banner Master's in Global Challeges for Sustainability CHARM-EU New Leaders for a New World. Starting September 2021

El màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU és un nou programa internacional, innovador, flexible i inclusiu, amb un pla d’estudis basat en la recerca i enfocat als reptes. La mobilitat d’estudiants internacionals constitueix l’essència del programa, que començarà a impartir-se el setembre del 2021. La data límit per inscriure-s’hi és el 15 d’abril del 2021.

Reptes Globals per a la Sostenibilitat

Els estudiants del màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat completen tres fases obligatòries. El mòdul de la primera fase, preparatòria, inclou i desenvolupa les competències generals relacionades amb la sostenibilitat, la innovació social i la recerca transdisciplinària. La segona part és flexible: permet als estudiants escollir un dels tres temes relacionats amb la sostenibilitat (aigua, aliments o salut i vida). Finalment, els estudiants duen a terme un projecte final sobre un repte de la sostenibilitat en col·laboració amb agents extraacadèmics (empreses, comunitat i societat).

El programa és únic i innovador en diversos aspectes, inclosa l’estructura flexible en tres fases, l’experiència de mobilitat integrada, l’ampli ventall de continguts, l’enfocament transdisciplinari general i l’entorn basat en reptes.

És una oportunitat exclusiva d’obtenir un títol acreditat de màster atorgat conjuntament per les cinc universitats de la CHARM-EU: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

Com a estudiant, tindràs l’oportunitat de:

  • desenvolupar les capacitats de pensament crític i creatiu;
  • investigar i avaluar reptes socials complexos des de diferents perspectives interculturals i relatives a les parts interessades;
  • avaluar i integrar diferents coneixements i metodologies de recerca disciplinàries i transdisciplinàries;
  • adquirir experiència i comunicar-te eficaçment sobre problemes complexos i de la «vida real», i
  • adquirir competències transversals avançades en resolució de problemes, emprenedoria, innovació i habilitats digitals, i disposició per a l’aprenentatge permanent.

Una experiència d’aprenentatge innovadora

El programa de màster utilitza pedagogies innovadores de les cinc institucions membres de la CHARM-EU, que donen suport al coneixement mitjançant equips interdisciplinaris i interculturals i que s’esforcen per aconseguir que el «quadrat del coneixement» (educació, recerca, innovació i servei a la societat) esdevingui una realitat.

El programa està enfocat a l’alumnat, que és el que dirigeix els seus propis processos d’aprenentatge.

La mobilitat com a característica clau

Les activitats internacionals, com la mobilitat d’estudiants, constitueixen el nucli del màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat. La CHARM-EU entén la mobilitat com una eina clau per millorar la qualitat de tots els processos d’ensenyament i aprenentatge per a tots els possibles estudiants de la CHARM-EU. Així, l’alumnat de la CHARM-EU formarà part d’una comunitat universitària amb campus a tots els països de les universitats formants i crearà un ecosistema internacional unificat amb fluxos de mobilitat continuada i activitats internacionals simultànies.

Inspireu-vos en veure el nostre vídeo promocional!

CHARM-EU

La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona (coordinadora), el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. Representa un model d’universitat accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. S’ha creat conjuntament com a model d’universitat europea i en consonància amb els valors europeus, el Pacte Verd Europeu i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Trobaràs més informació sobre la CHARM-EU en aquest vídeo.

Qui s’hi pot inscriure?

El màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat s’adreça a graduats de qualsevol disciplina amb diferents formacions que vulguin adquirir coneixements avançats sobre sostenibilitat abordant reptes socials reals i globals. L’alumnat adquireix habilitats d’anàlisi de reptes i amplia les seves capacitats per abordar i desenvolupar solucions per a problemes complexos.

Per a l’admissió al programa, s’ha de disposar de com a mínim un títol de grau o equivalent reconegut i d’una certificació d’anglès de nivell C1.

Inscriu-t’hi ja!

Més informació

El màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat té 90 crèdits ECTS i es pot completar en 18 mesos. El títol de màster l’atorguen conjuntament les cinc universitats membres de la CHARM-EU. Tota la informació del curs i els detalls de la sol·licitud en línia estan disponibles a: https://www.charm-eu.eu/masters/globalchallenges.