Ja ha tingut lloc la primera sessió d’equips de creació de coneixement de la CHARM-EU

Knowledge Creating Team Information Session

El 15 de juny de 2020, més de 170 acadèmics i investigadors d’universitats del Grup de Coïmbra van participar en la primera sessió d’introducció de la universitat pilot CHARM-EU per a possibles membres.

El seminari en línia va presentar l’innovador enfocament de la CHARM-EU sobre les aliances transdisciplinàries: els equips de creació de coneixement (ECC). Els ECC permeten abordar els reptes mundials de manera multidisciplinària, ja que no s’organitzen al voltant d’una disciplina o d’una activitat educativa o de recerca concreta, sinó a partir de temes clau que engloba diferents disciplines. Per al primer programa pilot de màster de la CHARM-EU s’han escollit tres temes: vida i salut, aigua i alimentació.

L’acollida va ser aclaparadorament positiva: més de 170 persones ja s’han inscrit en un o diversos ECC de les tres àrees (vida i salut, aigua i alimentació). Actualment, aquests ECC participen en tallers de creació de continguts per donar forma al màster pilot de la CHARM-EU: Reptes Globals per la Sostenibilitat.

Els ECC ajudaran a dissenyar i oferir mòduls i programes innovadors i transdisciplinaris, a establir xarxes de recerca transdisciplinàries, possiblement a obtenir finançament i a liderar projectes de comercialització, a més de desenvolupar una comunitat temàtica compartida de recerca intereuropea. Van impartir el seminari el Dr. Tim Savage, director de projecte de la CHARM-EU del Trinity College de Dublín; Gemma O’Sullivan, investigadora associada de la CHARM-EU del Trinity College de Dublín, i els companys de l’equip CHARM-EU de la Universitat d’Utrecht Jan Haarhuis i Sanne van Vugt.

Els ECC són grups de col·laboració formats per acadèmics, investigadors i agents extraacadèmics (com ara empreses privades i entitats sense ànim de lucre) que s’organitzen al voltant d’un àmbit d’especialització o interès comú relatiu a un tema de sostenibilitat. Els ECC consten d’un grup nuclear i un grup expandit, les funcions dels quals són:

  • Grup nuclear: investigar, desenvolupar i ensenyar continguts basats en desafiaments en el programa pilot de màster.
  • Grup expandit: assessorar sobre el disseny dels plans d’estudis i consolidar comunitats de recerca transinstitucionals i comunitats de parts interessades en la CHARM-EU relacionades amb les àrees temàtiques dels reptes.

La CHARM-EU facilitarà als membres participants la creació de xarxes de recerca en què intervinguin agents acadèmics i extraacadèmics de tot Europa per tal d’unir esforços de recerca dins de les àrees temàtiques en què s’emmarquen els desafiaments. Els membres rebran formació en enfocaments transdisciplinaris d’ensenyament i recerca i en pedagogies innovadores, com ara l’aprenentatge basat en reptes.

La CHARM-EU és una de les 17 aliances finançades per la Unió Europea en la primera convocatòria de la iniciativa Universitats Europees. Dissenyarà i provarà un nou concepte d’universitat europea creant un màster pilot impartit entre tots els membres i d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La CHARM-EU representa un model d’universitat accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes, la missió de la qual consisteix a reunir una nova generació d’europeus creatius i capaços de cooperar, més enllà de les llengües, les fronteres i les disciplines, per fer front als reptes socials i a les mancances de capacitats a Europa. Abans de convertir-se oficialment en la Universitat CHARM-EU i en una institució preparada per al futur, al final del període finançat, crearà un conjunt d’eines que es puguin transferir.

Totes les universitats europees que participen en les aliances comparteixen una estratègia a llarg termini i promouen els valors i la identitat europeus. A més, contribuiran al desenvolupament econòmic sostenible de les regions en què es troben, ja que els seus estudiants treballaran en estreta col·laboració amb empreses, autoritats, acadèmics i investigadors per trobar solucions als reptes específics de cada regió.

Si vols més informació sobre els ECC, contacta amb Gemma O’Sullivan, cap del paquet de treball 3 de la CHARM-EU, a info@charm-eu.eu