L’experiència de CHARMobilitat

Tu, la resta d’estudiants i el personal de la CHARM-EU sereu una comunitat universitària internacional en cinc atractives ciutats universitàries de cinc països. Una part important i apassionant del camí a la CHARM-EU és l’ampli ventall d’oportunitats que tindràs de conèixer companys internacionals, tant en línia com en persona, i d’interactuar amb ells; de desenvolupar les teves competències acadèmiques, personals, socials i professionals, i de reforçar les teves habilitats comunicatives i lingüístiques en un entorn intercultural excepcional.

La mobilitat de la CHARM-EU combina el millor d’una aula veritablement internacional i de les activitats de mobilitat. Podràs seguir un camí d’aprenentatge excepcional a través d’Europa que donarà suport a les teves necessitats i ambicions d’aprenentatge.

La CHARM-EU s’integra l’intercanvi de coneixements, experiències i persones en el seu model educatiu. Participaràs en programes d’intercanvi virtuals, viatjaràs físicament per treballar en un projecte cocreatiu i tindràs els dos vessants en una activitat de mobilitat combinada. La mobilitat de la CHARM-EU pot ser de durada breu i intensiva, mitjana i més profunda o més llarga i completa, i pots emprendre aquest viatge tot sol, amb una altra persona o en grup.

La mobilitat de la CHARM-EU t’anima a viatjar (de manera ecològica!) per participar en una activitat internacional en almenys una universitat de la CHARM-EU diferent d’allà on comencis. Lògicament, la teva destinació o destinacions tindran relació amb el contingut acadèmic i els objectius d’aprenentatge dels mòduls que hagis triat.

Troba inspiració i motivació en els exemples d’escenaris de mobilitat de la CHARM-EU que et mostrem més avall! El teu propi viatge, personalitzat en coordinació amb el personal de la CHARM-EU, inclourà opcions de mobilitat predefinides en els mòduls, que es complementaran amb opcions més personalitzades. Fins i tot tindràs la possibilitat de canviar d’ubicació durant un semestre (fase de mobilitat).

Tingues en compte que aquests exemples no reflecteixen necessàriament els tipus exactes de mobilitat que podràs triar ni el nombre obligatori d’activitats de mobilitat que hauràs de fer com a estudiant de la CHARM-EU.

La CHARM-EU ofereix un programa inclusiu i accessible i, en cas de necessitats especials, proporciona orientació i suport addicionals. Si viatjar físicament per fer la mobilitat internacional no t’és possible, es poden buscar alternatives amb l’ajuda del personal de la CHARM-EU.

Finançament de la CHARMobilitat

Atès que la mobilitat entre els campus de la CHARM-EU amb finalitat educativa és un dels atractius pilars del programa, es proporcionaran ajudes de viatge sempre que sigui possible.

Perquè et facis una idea de les oportunitats de finançament:

Ideas de les oportunitats de finançament
* Encara no està disponible la informació específica dels criteris i els imports dels ajuts per al programa Erasmus+ 2021-2027.

Tingues en compte que, per a les activitats de mobilitat sense finançament institucional, necessites calcular una aportació personal. La quantitat dependrà de la teva situació concreta. A continuació es recullen alguns preus indicatius de totes les ciutats per ajudar-te a calcular els costos addicionals.

VIATGES: t = amb tren / a = en autocar (preus a partir de)

Viatges preus a partir de

La CHARM-EU vol promoure els desplaçaments sostenibles, per això ha decidit mostrar els preus del viatge en tren i autocar (preus a partir de). Naturalment, els preus efectius dependran de quan es faci la reserva i de l’època del viatge. No es pot viatjar a Dublín en tren, però hi ha diverses opcions en avió o ferri.

ESTADA (preus a partir de)

Estada preus a partir de