Objectius d’aprenentatge

En finalitzar amb èxit el màster, l’alumnat haurà assolit els objectius següents:

  • Desenvolupar capacitats de pensament creatiu i crític.
  • Investigar i avaluar reptes socials complexos des de diferents perspectives interculturals i relatives a les parts interessades.
  • Valorar i integrar diferents coneixements i metodologies de recerca disciplinaris i transdisciplinaris.
  • Demostrar que té coneixements especialitzats per identificar i aplicar les eines tecnològiques més modernes per obtenir, analitzar, processar, utilitzar i comunicar èticament corpus de dades complexes.
  • Adquirir coneixements especialitzats per comunicar-se eficaçment sobre temes complexos.
  • Comprendre la transdisciplinarietat de manera profunda i adquirir coneixements especialitzats en habilitats de facilitació, comunicació, reflexió i col·laboració.
  • Adquirir competències transversals avançades en solució de problemes, emprenedoria, innovació i habilitats digitals, i una predisposició a l’aprenentatge permanent.