Estructura i avaluació del programa

El màster, de 90 crèdits ECTS, es compon d’un total de set mòduls dividits en tres fases consecutives. Els mòduls són una combinació de classes, seminaris i tallers que, a més, s’acompanyen d’estudi individual, preparació de treballs i projectes tant individuals com en equip.

Fase 1

Fase preparatòria, amb tres mòduls obligatoris de 10 crèdits ECTS (30 crèdits en total):

Tabla fase preparatòria amb tres mòduls

Fase 2

Fase flexible, amb tres mòduls de 10 crèdits ECTS (30 crèdits en total) sobre un tema que s’ha de triar entre els tres itineraris temàtics proposats:  

Descripció de la fase flexible: aigua, salut i vida i alimentació amb 10 ECTS cadascuna.

Fase 3

Fase final, formada per un mòdul de 30 crèdits ECTS, durant la qual l’alumnat treballa de forma col·laborativa amb els altres estudiants, amb personal acadèmic i amb agents extraacadèmics (com ara empreses i societat) en un repte de sostenibilitat autèntic basat en el camp disciplinari original de l’alumnat.

Per a obtenir informació més detallada sobre els mòduls, descarregui l'estructura dels mòduls del Màster en aquest enllaç.

Un mètode d’avaluació innovador

L’enfocament singular i holístic de l’avaluació és una part essencial de l’experiència d’aprenentatge de l’alumnat de la CHARM-EU. El màster utilitza un mètode d’avaluació programàtica. Aquest innovador enfocament inclou diverses activitats d’avaluació, totes orientades a proporcionar comentaris significatius i valuosos per a l’alumnat. En l’avaluació del màster s’utilitzen, per exemple, proves, presentacions, treballs per projectes, informes basats en recerca i treballs en equip.

Aquestes activitats d’avaluació optimitzen l’aprenentatge, ja que es fa un seguiment continuat i actiu de l’alumnat. Amb el suport dels estudiants mentors, els professionals acadèmics i els agents extraacadèmics, l’alumnat disposa d’una carpeta digital d’avaluació en què es desen els comentaris, les observacions i els resultats dels treballs. Aquesta carpeta digital ofereix una oportunitat extraordinària perquè els estudiants puguin compartir amb ocupadors futurs els seus progressos al llarg del màster.

Un programa inclusiu

Un dels valors centrals de la CHARM-EU és la inclusió. Creiem fermament en el poder de la diversitat. Aprendre i créixer en un entorn divers contribueix al desenvolupament personal i a l’enriquiment cultural.

La CHARM-EU està oberta a rebre sol·licituds de tothom qui compleixi els requisits específics del màster, amb independència dels seus antecedents, experiències i necessitats d’accessibilitat.

Durant el procés de sol·licitud, hi ha l’opció de revelar informació personal relativa als antecedents. En l’última instància, és la persona sol·licitant qui decideix si vol revelar voluntàriament aquesta informació.

S’apreciarà que decideixi revelar-la, ja que així es podran establir els suports necessaris si s’accepta la seva participació en el programa. La inclusió és central per a la CHARM-EU, per això es compromet a facilitar la millor experiència d’aprenentatge i l’estructura i els serveis adequats per atendre les necessitats d’accessibilitat i participació de l’alumnat.