Personal acadèmic i no acadèmic

L’aliança CHARM-EU es fonamenta en els punts forts de les institucions que la integren: una recerca i una educació d’excel·lent qualitat que permet oferir un pla d’estudis que incorpora la figura de l’investigador a l’aula i en què la recerca té un paper essencial en l’ensenyament i l’aprenentatge. Per això volem invitar-te a formar part de la comunitat CHARM-EU. És una gran oportunitat per participar en un ambient internacional obert i multicultural. La teva implicació en aquesta iniciativa impulsa la nostra missió.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa requereix no només la implicació i la participació activa dels estudiants, sinó també dels serveis administratius, del personal docent, acadèmic i investigador, dels càrrecs directius i de gerència, i del president o rector de cada universitat.

El desenvolupament de la proposta d’una nova estructura de governança integrada, el disseny d’un pla d’estudis transversal i la formació de personal per a la CHARM-EU són alguns exemples de cooperació sostenible i transversal, en la qual cada entitat associada aportarà personal, experiència i coneixements amb l’objecte de construir la universitat del futur. Alhora, esperem que la missió i la visió de la CHARM-EU tinguin un efecte transformador en cada integrant i en el seu entorn.

La CHARM-EU està enfocada als reptes i es fonamenta en missions de recerca transinstitucionals orientades a solucionar els desafiaments mundials. Els estudiants aprenen mitjançant l’aprenentatge basat en reptes, un mètode educatiu que estructura l’aprenentatge entorn d’autèntics problemes globals del món real. Els estudiants i les parts interessades multidisciplinàries —inclosos els agents acadèmics, no acadèmics i extraacadèmics (tant empreses com entitats sense ànim de lucre)—, elaboren i investiguen conjuntament aquests reptes i actuen en conseqüència.

Esperem veure’t aviat formant part de la comunitat CHARM-EU per començar a crear un món d’oportunitats junts.  

No et perdis les novetats sobre la iniciativa de la CHARM-EU! Si vols ser membre de la comunitat CHARM-EU, fes clic aquí o envia un correu electrònic a info@charm-eu.eu.