Principis pedagògics de la CHARM-EU

Els principis pedagògics de la CHARM-EU representen els conceptes que orienten i organitzen el disseny de l’experiència educativa de la CHARM-EU. Aquests principis són el resultat d’una sèrie de tallers duts a terme al llarg del 2019 (Utrecht, juny de 2019; Budapest, setembre de 2019; Dublín, febrer de 2020), en els quals els membres de la CHARM-EU van articular una filosofia educativa i la missió, la visió i els valors dels programes d’estudis de la CHARM-EU. L’equip del paquet de treball 3 els va revisar entre març i abril de 2020 per incloure-hi els comentaris dels paquets de treball 5 i 6.

Fes clic a cada concepte per obtenir més informació sobre els principis pedagògics de la CHARM-EU (en anglès).