View all toolkit

Experiències d’aprenentatge exemplar de la CHARM-EU

7.2 CA

Resource description

Aquest document ofereix una descripció de les activitats d’aprenentatge exemplar dissenyades, implementades i ressenyades com a part del Paquet de treball 7 de la CHARM-EU. Aquestes activitats d’aprenentatge exemplar han estat determinants a l’hora de posar a prova els aspectes pedagògics i administratius del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU. Aquest resum ofereix informació succinta sobre aquestes experiències d’aprenentatge amb enllaços addicionals a recursos relacionats.