View all toolkit

Full de ruta per dissenyar un pla d’estudis

CBD CA

Resource description

El full de ruta per dissenyar un pla d’estudis de la CHARM-EU ofereix directrius que orienten el disseny dels programes de la Universitat i hi donen suport, i també de programes més amplis de la iniciativa Universitats Europees. Descriu les directrius clau per dissenyar un pla d’estudis que troba l’equilibri entre flexibilitat i autodirecció per part de l’alumnat i uns resultats de nivell coherents, sense deixar de garantir un progrés satisfactori en el camí cap a l’obtenció de crèdits.

en ca es hu nl ga