View all toolkit

Guia per al disseny de productes mínimament viables per a l’entorn d’aprenentatge virtual de la CHARM-EU

VLE CA

Resource description

Aquest document descriu el procés i les consideracions efectuades durant el disseny de l’Entorn d’aprenentatge virtual (EAV) de la CHARM-EU i el conjunt d’eines de tecnologia educativa per facilitar l’aprenentatge per mitjà de la tecnologia del nostre primer programa pilot, el màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat. També hem decidit incloure-hi les tecnologies emergents (lliurable 4.5) i les aules híbrides (tot i que no consta cap lliurable sobre aquest tema, ha demostrat ser un element essencial per a l’ensenyament i aprenentatge a la CHARM-EU), ja que tots dos aspectes estan estretament relacionats amb l’EAV.

en ca es fr hu nl ga

Related documents