View all toolkit

Manual d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge

Teaching and Learning Handbook CA

Resource description

El Manual d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge inclou eines i recursos específics perquè els acadèmics puguin crear programes, cursos i mòduls o els continguts de la Fase final. El poden fer servir directors de programes i coordinadors de mòduls o dels continguts de la Fase final, així com personal de suport i personal acadèmic. El manual ofereix un resum dels recursos i les eines necessaris per traslladar de forma pràctica i instructiva la pedagogia i la forma d’impartició, basant-se en els principis pedagògics i les directrius pedagògiques de la CHARM-EU. Inclou llistes de verificació pedagògica, consells i fulls de ruta, a més d’altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar un mòdul o els continguts de la Fase final. El document inclou informació sobre els mètodes d’ensenyament i aprenentatge de la CHARM-EU.