View all toolkit

Taithí Foghlama Eiseamláire CHARM-EU

7.2 GA

Resource description

Leis an gcáipéis seo, déantar cur síos ar na gníomhaíochtaí foghlama eiseamláire a dearadh, a cuireadh i bhfeidhm agus a athbhreithníodh mar chuid de Phacáiste Oibre 7 CHARM-EU. Bhí na gníomhaíochtaí foghlama eiseamláire sin ríthábhachtach maidir le gnéithe oideachais agus riaracháin den Mháistreacht CHARM-EU sna Dúshláin Dhomhanda a thástáil. Leis an achoimre seo, cuirtear faisnéis ghairid ar fáil faoin taithí foghlama sin agus naisc bhreise chuig acmhainní gaolmhara.