Kutatás és innováció

A CHARM-EU a Szövetség világszínvonalú kutatási és oktatási erősségeire épült, így olyan tantervet alakított ki, amely biztosítja a kutatás integrálását az oktatásba és a tanulmányokba.  A Szövetség tovább erősíti a tagegyetemek meglévő együttműködését, amely eddig főként a kutatási projektekre (2415 társszerzős publikáció) és a hallgatói/oktatói mobilitásra összpontosult.

A Szövetség öt tekintélyes partneregyeteme kiváló kutatási háttérrel rendelkezik, valamint osztozik az elkötelezettségben a felsőoktatás megújítása és minőségének fejlesztése, illetve a kutatás, az innováció, az oktatás és a közöttük lévő kapcsolódás erősítése iránt.

A CHARM-EU egy innovatív, kihívásorientált, hallgatóközpontú és önálló tanítási modellt hoz létre, amely integrálja a kutatást, az oktatást és az innovációt a tudományterületeken belül és azok között, nyitottan az egész világra. A kezdeményezés olyan európai felsőoktatási intézményt hoz létre, amely a legmodernebb technológiát használja a hozzáférhetőség és a nemzetköziség szolgálatában.

Az oktatás technológiai alapjai lehetővé teszik a rugalmasságot, hozzáférhetőséget és a mobilitást. A CHARM-EU olyan tanulási élményt nyújt, melynek a mobilitás és az inklúzió áll a középpontjában, és amely a program- és tantervek szabadon formálható megközelítésén, valamint rugalmas, készségorientált moduláris struktúrán alapul.

TORCH projekt

A TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM) az Európai Unió által a Horizont 2020 program keretében finanszírozott projekt, amelynek célja az Európai Egyetemek kezdeményezés (European Universities initiative) közös kutatási és innovációs (K+I) stratégiájának kidolgozása. A TORCH ezt a fő célt a CHARM-EU transzdiszciplinaritáson és interkulturalitáson alapuló jövőképének megszilárdításával, valamint a komplex kihívások megoldása érdekében az oktatási és a kutatási stratégiák megerősítésével kívánja elérni, az Európai Bizottság által kidolgozott Vision 2030 részeként.

A TORCH projekt átfogó célja a CHARM-EU kutatási és innovációs dimenziójának felépítése egy, a komplex társadalmi kihívások megoldására irányuló, transzdiszciplináris és interkulturális jövőképen alapuló, kihívások által vezérelt transzformatív stratégia kidolgozásával.

Tudjon meg többet a TORCH-ról: https://www.charm-eu.eu/torch

Alapelveink és a Tudásteremtő Csapatok

A CHARM-EU oktatási és kutatási alapelvei a transzdiszciplinaritáson alapulnak. Hallgatóinkkal és a felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel több tudományágat ismertetünk meg annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban kezeljék az előttük álló globális kihívásokat. A transzdiszciplináris megközelítés erősítése érdekében létrehoztuk a Tudásteremtő Csapatokat (Knowledge Creating Teams). A globális kihívások vizsgálatának érdekében a Csapatok tudományterületeket, kutatási és oktatási tevékenységeket kötnek össze kulcstémák köré szerveződve. A CHARM-EU első, „A fenntarthatóság globális kihívásai" elnevezésű mesterképzésének keretében három témakör került kiválasztásra : Élet és Egészség; Víz; Élelmiszer. (Global Challenges for Sustainability: Life & Health, Water, Food).

A Tudásteremtő Csapatok szakemberek, oktatók és kutatók, valamint a felsőoktatási szférán kívüli szereplők (pl. hagyományos és társadalmi vállalkozások) együttműködéséből jöttek létre a közös fenntarthatósági szaktudás alapján. A Tudásteremtő Csapatoknak két tagsági szintje van: az alap- és a kibővített hálózat.

  • Alaphálózat: a pilot mesterképzés kihívásorientált tartalmának kutatása, fejlesztése és tanítása
  • Kibővített hálózat: a tanterv elkészítésének segítése, valamint a CHARM-EU együttműködő partnerek intézményközi kutatóközösségeinek kialakítása különböző tematikus kihívási területekben

A CHARM-EU-val való együttműködés révén a résztvevők támogatást kapnak abban, hogy európai oktató-kutató és felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel kutatási hálózatokat építsenek ki, és kutatási erőfeszítéseiket a tematikus kihívásokkal kapcsolatos területekre összpontosítsák. Továbbá képzésben részesülhetnek az oktatás és kutatás transzdiszciplináris megközelítése, valamint az új pedagógiai módszerek, többek között a kihívásalapú tanítás terén.

Legyen része Ön is a CHARM-EU közösségnek! A kezdeményezés sikeres megvalósításához szükséges a szakemberek, oktatók és kutatók közreműködése. Reméljük hamarosan Önt is a CHARM-EU tagjaként köszönthetjük!

Ha szeretne csatlakozni a CHARM-EU-közösséghez, vagy további információkra van szüksége a kezdeményezésről, iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy küldjön e-mailt az info@charm-eu.eu címre.