Kutatás & innováció

A CHARM-EU a Szövetség világszínvonalú kutatási és oktatási erősségeire épült, így olyan tantervet alakított ki, amely biztosítja a kutatás integrálását az oktatásba és a tanulmányokba.  A Szövetség tovább erősíti a tagegyetemek meglévő együttműködését, amely eddig főként a kutatási projektekre (2415 társszerzős publikáció) és a hallgatói/oktatói mobilitásra összpontosult.

 

A Szövetség öt tekintélyes partneregyeteme (Barcelonai Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Montpellier-i Egyetem, Trinity College Dublin, Utrechti Egyetem) kiváló kutatási háttérrel rendelkezik, valamint osztozik az elkötelezettségben a felsőoktatás megújítása és minőségének fejlesztése, illetve a kutatás, az innováció, az oktatás és a közöttük lévő kapcsolódás erősítése iránt.

 

A CHARM-EU egy innovatív, kihívásorientált, hallgatóközpontú és önálló tanítási modellt hoz létre, amely integrálja a kutatást, az oktatást és az innovációt a tudományterületeken belül és azok között, nyitottan az egész világra. A kezdeményezés olyan európai felsőoktatási intézményt hoz létre, amely a legmodernebb technológiát használja a hozzáférhetőség és a nemzetköziség szolgálatában.

 

Az oktatás technológiai alapjai lehetővé teszik a rugalmasságot, hozzáférhetőséget és a mobilitást az oktatási élménybe építve. A CHARM-EU olyan tanulási élményt nyújt, melynek a mobilitás és az inklúzió áll a középpontjában, és amely a program- és tantervek szabadon formálható megközelítésén, valamint rugalmas, készségorientált moduláris struktúrán alapul.

Oktatási alapelvek és a Tudásteremtő Csapatok

A CHARM-EU oktatási és kutatási elvei a transzdiszciplinaritáson alapulnak. Hallgatóinkkal és a felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel több tudományágat ismertetünk meg annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban kezeljék az előttük álló globális kihívásokat. A transzdiszciplináris megközelítés erősítése érdekében létrehoztuk a Tudásteremtő Csapatokat. A globális kihívások vizsgálatának érdekében a Csapatok tudományterületeket, kutatási és oktatási tevékenységeket kötnek össze kulcstémák köré szerveződve. Három témakör került kiválasztásra a CHARM-EU első pilot mesterképzésére: „Globális kihívások a fenntarthatóságért: Élet és Egészség, Víz, Élelmiszer (Global Challenges for Sustainability: Life & Health, Water, Food)”. 

 

A Tudásteremtő Csapatok szakemberek, oktatók és kutatók, valamint a felsőoktatási szférán kívüli szereplők (pl. hagyományos és társadalmi vállalkozások) együttműködéséből jöttek létre a közös fenntarthatósági szaktudás alapján. A Tudásteremtő Csapatoknak két tagsági szintje van: az alap- és a kibővített hálózat.

 

  • Alaphálózat: a pilot mesterképzés kihívásorientált tartalmának kutatása, fejlesztése és tanítása 
  • Kibővített hálózat: tanterv elkészítésének segítése, valamint a CHARM-EU együttműködő partnerek intézményközi kutatóközösségeinek kialakítása különböző tematikus kihívási területekben

 

A CHARM-EU-val való együttműködés révén a résztvevők támogatást kapnak abban, hogy európai oktató-kutató és felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel kutatási hálózatokat építsenek ki, és kutatási erőfeszítéseiket a tematikus kihívásokkal kapcsolatos területekre összpontosítsák. Továbbá képzésben fognak részesülni az oktatás és kutatás transzdiszciplináris megközelítése, valamint az új pedagógiai módszerek, többek között a kihívásalapú tanítás terén. 

 

Legyen része Ön is a CHARM-EU közösségnek! A kezdeményezés sikeres bevezetéséhez szükséges a szakemberek, oktatók és kutatók közreműködése. Reméljük hamarosan Önt is a CHARM-EU tagjaként köszönthetjük!

 

További információért a CHARM-EU kezdeményezésről töltse ki az alábbi adatlapot, vagy küldjön e-mailt az info@charm-eu.eu címre.