Felvétel

A 2024 szeptemberében induló program 4. kiadására már lehet jelentkezni. 

Az online tájékoztató alkalomról készült felvétel itt tekinthető meg, a PPT-t pedig innen tölthető le.

A mesterképzésre várjuk bármely tudományterületen végzett hallgatók jelentkezését, akik felsőfokú tudásra kívánnak szert tenni a fenntarthatóság területén azáltal, hogy olyan valós és globális kihívásokkal foglalkoznak, amelyek kapcsolódnak a fenntartható fejlődési célokhoz (SDGs) és az európai Green Dealhez. A képzés elvégzésével a hallgatók fejlesztik kihíváselemzési készségeiket és növelik a komplex problémák megoldásához szükséges képességeiket. A nappali munkarendű, hibrid program tantervébe alapelemként épül be a hallgatói mobilitás (amely kötelező a második szemeszterben).

Különleges feltételek:

 • Az összes dokumentumot egyszerre kell helyesen benyújtani a platformon.
 • Késedelmes kérelmeket és/vagy dokumentumok benyújtását nem vesszük figyelembe.
 • Az 1. szakasz csak a Montpellier-i Egyetemen érhető el.

Jelentkezési feltételek:

Alapképzési, vagy ennek megfelelő diploma. A Francia Engedéllyel rendelkező hallgatóknak további 30 EC-re van szükségük a jelentkezéshez, függően a francia jogi követelményektől.

A képzéshez felsőfokú (C1) angol nyelvvizsga szükséges.  A felvételi bizottság a középfokú (B2) angol nyelvvizsgával rendelkező hallgatók jelentkezését is megvizsgálja, ám sikeres jelentkezésük esetén a képzés megkezdése előtt teljesíteniük kell a felsőfokú (C1) angol nyelvvizsgát. Töltse le az elfogadott angol nyelvvizsgák listáját itt.

További részletes információkért töltse le a CHARM-EU Felvételi Szabályzatot

A jelentkezés módja

Jelentkezési határidő: 2023. február 28.

A jelentkezés folyamata (angol nyelvű ábra): 

A jelentkezés folyamata ábrán, angol nyelven

A felvételi folyamata

A felvételi pályázat benyújtásához a jelentkezőknek ki kell tölteniük a jelentkezési űrlapot és fel kell tölteniük a szükséges dokumentumokat. További információ a benyújtandó dokumentumokról az oldal alján található.

A személyes és tudományos adataik megerősítését követően, a dokumentumok feltöltése előtt, a pályázókat a Barcelonai Egyetem emailben értesíti, hogy a jelentkezésüket rögzítették. Ezután minden kötelező dokumentumot a lehető leghamarabb pdf-formátumban kell feltölteni a rendszerbe.

Amennyiben kérdése merülne fel vagy akadályba ütközne a felvételi folyamat során, kérjük, írjon az info@charm-eu.eu címre.

Megjegyzés: A mesterképzés támogatásáról és a rugalmas szakasz specializációjáról adott információ csupán tájékoztató jellegű (nem jelent kötelezettséget). A specializáció megerősítésére vagy módosítására lehetőség lesz a mesterképzésre történő hivatalos regisztráció során.

Pontos követelmények

 • A regisztráció folyamán minden dokumentumot helyesen kell feltölteni, az anyagok elbírálása jelentkezési sorrendben történik.
 • A dokumentumok a feltöltést követően átnézésre kerülnek. Hiányos vagy hibás fájlok esetén értesítést kap a hallgató, mely alapján a felmerült hiányt, hibát legfeljebb 10 napon belül orvosolnia kell.
 • Az első szakasz tartózkodási helyeinek kiosztása kapcsán figyelembe vesszük a jelentkezők kiosztási preferenciáit, ugyanakkor a végső kiosztás az összes egyetemen elérhető helyek függvénye. A 2023-as évfolyam esetében továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy:
 1. Az első fázis csak a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem campusain kezdhető el.
 2. Amennyiben a felvett hallgatók száma meghaladja ezeknek az egyetemeknek a kapacitását, igény szerint az ELTE és/vagy a Montpellier-i Egyetem is fogad hallgatókat az első fázisra.
 3. A felvételt nyert jelentkezők a felvételi határozata tartalmazni fogja, hogy melyik képzési helyszínre került besorolásra.
 4. Ha további helyszínek kerülnek megnyitásra, a jelentkező csak akkor kerül áthelyezésre, ha a jelentkezési lapon az ELTE-t vagy a Montpellier-i Egyetemet jelölte meg első helyen.
 5. A második fázis helyszíneit az ELTE, a Montpellier-i Egyetem és egy további intézmény biztosítja majd.
Benyújtandó dokumentumok

A felvételhez szükséges igazoló dokumentumok:

1. Érvényes igazolvány: Az Európai Unió állampolgárainak esetében személyi igazolvány vagy útlevél, a nem uniós hallgatók számára csak útlevél fogadható el (PDF formátumban).

2. Alapszakos vagy ezzel egyenértékű diploma: az alapképzés utolsó évében részt vevő hallgatók számára elegendő a tanulmányi eredmények naprakész kivonata, kreditigazolás.

3. Francia igazolvánnyal rendelkező pályázók esetében a felvételhez a további 30 ECTS-ről szóló tanúsítvány szükséges.

4. A tanulmányi eredmények kivonata, kreditigazolás mely tartalmazza a tanulmányi átlagot.

5. Felsőfokú (C1-es) angol nyelvvizsga

Középfokú (B2) angol nyelvvizsgával rendelkező hallgatók jelentkezését is megvizsgálja a bizottság, ám sikeres jelentkezésük esetén a képzés megkezdése előtt teljesíteniük kell a felsőfokú (C1) angol nyelvvizsgát. A nyelvvizsga bizonyítványnak négy készségről kell eredményt biztosítania: hallott szöveg értése, szóbeli kommunikáció, olvasott szöveg értése, és írásbeli kommunikáció. Töltse le az elfogadott angol nyelvvizsgák listáját ittMentességet előidézhető körülmények (Az igazoláshoz szükséges nyilatkozatot töltse le itt):

 • Angol anyanyelvű ország állampolgárai.
 • Angol anyanyelvű országok oktatási rendszeréből érkező pályázók.
 • Azon pályázók, akik korábbi angol nyelvű egyetemi diplomával rendelkeznek (alap-, mesterszakos vagy doktori).

6. Önéletrajz (angol nyelven, pdf formátumban feltöltve)

7. Esszé: Válasszon egyet a 17 fenntartható fejlődési cél közül, magyarázza el, miért ezt választotta, és elemezze a hatóságok vagy az üzleti szféra szempontjából az aktuális napirendeket / mérföldköveket / fejlesztési lehetőségeket a választott cél kapcsán. Terjedelem: 500-750 szó (angol nyelven, pdf formátumban feltöltve).

8. Videóprezentáció: Három/négy előre meghatározott kérdés kerül megválaszolásra videóprezentációban. Töltse le a videóval kapcsolatos információkat itt. (Angol nyelven. A videó linkjét pdf-formátumú fájl tartalmazza).

Amennyiben a hallgató személyes, vagy orvosi okokból kifolyólag nem tud videóprezentációt készíteni erről küldjön levelet az info@charm-eu.eu címre, annak érdekében, hogy a Felvételi Bizottság tudjon javasolni egy alternatív megoldást.

A benyújtandó dokumentumok számontartásához letöltheti angol nyelvű ellenőrzőlistánkat.

Azon esetekben, ahol a pályázat további információt követel meg, a felvételi bizottság interjút szervez a pályázóval.

A CHARM-EU Közös Virtuális Adminisztrációs Iroda és a Felvételi Bizottság a határidő lejárta után nem veszi figyelembe a hiányos dokumentációval rendelkező jelentkezéseket. A hallgató felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelentkezési csomagja hiánytalan, és minden szükséges dokumentumot a megfelelő formátumban (PDF) csatolt. A határidő után beküldött jelentkezések nem kerülnek feldolgozásra. Győződjön meg arról, hogy minden dokumentum a kívánt nyelven kerül feltöltésre (angol nyelven vagy a CHARM-EU egyetemek valamelyik hivatalos nyelvén).

Kiválasztási feltételek

A maximális objektivitás biztosítása érdekében értékelési rubrikát használunk. Az alábbi rubrikatervezet a CHARM-EU Szabályzatban meghatározott kompetenciákon alapul.

1.Tanulmányi kiválóság (10 pont)

A tanulmányi kiválóságról szóló pontokat a hallgató előző diplomájának eredménye határozza meg. A 10 pont az alábbi összetevőkből áll össze. Töltsd le az osztályzási egyenértékűség táblázatát itt: https://bit.ly/30yzBPE

Amennyiben a pályázó országa nincs felsorolva, a CHARM-EU Tanulmányi Testület dönt a pontszám alkalmazandó átalakításáról.

Points selection criteria

2. Általános tanulmányi kompetenciák (40 pont)

Az általános tanulmányi kompetenciákat a benyújtott dokumentumok és videóprezentáció alapján határozzuk meg. A benyújtandó dokumentumokról részletes információk itt érhetők el.

 • Kritikus gondolkodás (10 pont): az esszében kifejtett érvek minősége, eredetisége, koherenciája, relevanciája a választott téma szempontjából. A videóban megfogalmazott ötletek és tervek eredetisége és megvalósíthatósága.
 • Írásbeli elemzés (10 pont): a pályázó írásbeli elemzése bemutatja azon gondolkodási folyamatokat, amelyeket egy adott következtetés eléréséhez alkalmaztak, továbbá bemutatja a következtetések strukturált, megfelelő kifejezésekkel ellátott, és világos módon történő tárgyalását.
 • Szóbeli érvelés (10 pont): a jelentkező a nézőpontjait világosan és megfelelő érveléssel mutatja be.
 • Vizuális bemutatás (10 pont): az előadás jól szervezett, hatásos és releváns az adott környezetben.

3. Egyéni kompetenciák (40 pont)

Ezt a hallgatók által benyújtott dokumentumok alapján határozzuk meg.

 • Interkulturális kompetenciák (10 pont): nyelvtudás, releváns nemzetközi és kulturális tapasztalatok.
 • Szóbeli kommunikáció (10 pont): a pályázó meggyőzően bemutatja elkötelezettségét és elvárásait, továbbá megfelelően használja fel a rendelkezésre álló időt és kérdéseket.
 • Társadalmi szerepvállalás (10 pont): releváns tapasztalatok, gyakorlati példák bemutatása a pályázó múltbeli és jelenlegi elkötelezettségére.
 • Elkötelezettség a programba való belépés iránt (10 pont): világos elvárások a programtól, és a közreműködésre való felkészültség demonstrálása.

4. Inklúzió (társadalmi befogadás) (10 pont)

 • Fogyatékosság
 • Társadalmi-gazdasági háttér
 • Egyéb

Annak érdekében, hogy hozzáférést és befogadást biztosítsunk az alulreprezentált csoportokba tartozó jelentkezők (kor, nem, családi állapot, hozzáférési igények, társadalmi-gazdasági háttér szempontjából, a felsőoktatás minden területén), megfelelő indoklással és alátámasztó információkkal beadhatják kérelmüket a további 10 pontra. A kérvény benyújtása minden jelentkező számára önkéntes.

Részletes információkért kérjük töltsd le a „CHARM-EU kiválasztási szabályzatát és előírásait