Mérföldkövek

WP1 PROJEKTMENEDZSMENT

A munkacsoport a CHARM-EU kezdeményezés kivitelezésével foglalkozik különböző szinteken: csapatmunka, döntéshozatali folyamatok, az egyetemi közösségek különböző szintjeinek részvétele a projektben, pénzügyi irányítás, jelentések, valamint az ütemtervek és eredmények nyomon követése.

WP2 VEZETÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

A munkacsoport feladata a CHARM-EU leendő vezetési és irányítási modelljenek létrehozása, és az ehhez szükséges keret- és feltételrendszer kidolgozása. Az irányítási modell a pilot időszak alatt kerül tesztelésre, célja hogy a CHARM-EU a támogatott első három éven túl is elérje küldetését és jövőképét megvalósítsa.

WP3 TANTERVFEJLESZTÉS

A munkacsoport a CHARM-EU küldetését és jövőképét támogatja olyan innovatív tantervfejlesztési modellek kidolgozásával, amelyek alkalmasak rá, hogy az európai uniós állampolgárságot támogató, a mobilitást növelő, kihívás-vezérelt és kutatásalapú programokat hozzanak létre. A tantervi modellek biztosítják, hogy a CHARM-EU programjai globálisan orientáltak, inkluzívak és hallgatóközpontúak legyenek.

WP4 OKTATÁS- ÉS TANULÁSMÓDSZERTAN

A munkacsoport elsődleges célja olyan oktatás- és tanulásmódszertan kidolgozása, amely elősegíti a hallgatók nyitott, kreatív és együttműködő szellemiségét, számukra új gondolkodásmódok megismerésére nyújt lehetőséget.

WP5 MOBILITÁS

A munkacsoport feladata, hogy a mobilitási tevekénységeket a hallgatói és munkatársi tanulás-tanítás, illetve a munkafolyamatok integráns részeként definiálja. A CHARM-EU szövetség olyan rendszert alakít ki, melyben a mobilitás normaként szerepel, így a projekt nagy figyelmet fordít ezen folyamatok gördülékeny bevezetésére.

WP6 INKLÚZIÓ

Ennek a munkacsoportnak a fő célja, hogy elősegítse, hogy a befogadás, sokféleség és sokszínűség szerves részét képezze a CHARM-EU szervezeti kultúrájának, valamint a munkacsomagok tevékenységeinek megtervezésében, és gyakorlatba helyezése során középpontban álljon.

WP7 PILOT

A munkacsoport fő célja a CHARM-EU eszközkészlet (WP8) végrehajtása és értékelése egy kísérleti mesterképzés keretében, amely a koncepció sikerességének bizonyítékául szolgálhat. Továbbá próbára teszi a jövőbeli CHARM-EU oktatást, mind a szövetségen belül, mind azáltal, hogy lehetővé teszi annak megismétlését más európai szövetségek által.

 

WP8 JÖVŐBELI CHARM-EU MODELL ÉS ESZKÖZKÉSZLET

Ennek a munkacsoportnak a célja a jövőbeli CHARM-EU modell megalkotása, mely az Erasmus+ támogatási időszakán túl kerül végrehajtásra. Célja továbbá, hogy létrehozzon egy átadható eszközkészletet, amelyet más egyetemek vagy szövetségek használhatnak saját működésükben.

WP9 DISSZEMINÁCIO & KOMMUNIKÁCIÓ

Ennek a munkacsoportnak a fő célja a CHARM-EU disszeminációs stratégiájának kidolgozása, továbbá a kommunikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok előállítása. A disszeminációs tevekénységek alapját többrétegű stratégia képezi, melynek a célja a megfelelő célközönség elérése, és a CHARM-EU üzenetének közvetítése. Továbbá a WP9 munkacsoport a szövetségen belüli kommunikációra is nagy hangsúlyt fektet, a tagintézmények közötti gördülékeny munka elérése érdekében.