A Szövetség

 • Barcelonai Egyetem

  A Barcelonai Egyetem a legtekintélyesebb állami felsőoktatási intézmény Katalóniában, mely számtalan hallgatót toboroz minden évben, és a térség felsőoktatási kurzusainak legszélesebb és legátfogóbb kínálatával rendelkezik. Az intézmény egyben az egyetemi kutatások fő központja Spanyolországban, és a kutatási tevekénységek európai mércéjévé vált, mind a kutatási programok számát, mind az ezek által elért kiválóságot tekintve. Barcelona és Katalónia történetéhez szorosan kapcsolódó történelmében az egyetem ötvözi a hagyomány értekéit az innováció és a kutatás iránti elkötelezettséggel, ezáltal olyan egyetemet teremtve, amely ugyanannyira nyitott és kifinomult, mint a város, amelyről a nevét kapta.

 • Trinity College Dublin

  A Trinity College Dublin olyan szabad környezetet biztosít, ahol a független gondolkodás, illetve a lehetőségek kihasználása központi szerepet játszik. Az intézmény sokszínű, interdiszciplináris, befogadó környezetet, továbbá áttörő kutatási eredményeket, innovációt és kreativitást kínál a globális jelentőségű kérdések területén, amelyekkel foglalkozik. A Trinity, Írország listavezető egyeteme Dublin központjában, egy lenyűgöző campuson található. Az egyetem 17 000 hallgatónak ad otthont a művészet és a bölcsészettudomány, valamint az üzleti, jogi, mérnöki, természettudományi és egészségtudományi területeken. Független szellemi képzési hagyománya a világ legkifinomultabb, legeredetibb elméit képezte, így Oscar Wilde és a Nobel-díjas Samuel Beckett írókat, William Rowan Hamilton és a Nobel-díjas Ernest Walton tudósokat, Edmund Burke politikai gondolkodót, és Írország volt elnökét, Mary Robinsont. Az intézmény hagyományai napjainkban az egyetem kultúrájában jelennek meg: ösztöndíjak, innováció, kreativitás, vállalkozói szellem és a társadalmi reform iránti elkötelezettség formájában. 

 • Utrechti Egyetem

  Az Utrechti Egyetem tekintélyes, nemzetközi kutatóegyetem. Szoros kapcsolat köti Utrecht városához, története 1636 óta mélyen a város múltjában gyökerezik. Interdiszciplináris kutatása négy fő témát céloz meg: élettudományok, fenntarthatóság, az ifjúság dinamikája, valamint az intézmények nyitott társadalmak számára. Az oktatási koncepciók korszerűsítése terén úttörő szerepet tölt be, magas hallgatói sikerrátával rendelkezik. Az Utrechti Egyetem oktatási modellje a személyes és energikus oktatást, a hallgatók rugalmasságát és választási szabadságát, valamint az oktatók folyamatos szakmai fejlődését támogatja. Az oktatás és a kutatás szorosan összekapcsolódik az egyetemen. Az egyetem működését a közösségi munka, továbbá a sokszínűség iránti elkötelezettség jellemezi. Mindez szilárd alapot biztosít az egyetem sikeres együttműködésére másokkal a világ minden táján a jövő társadalmi kérdéseinek megoldása érdekében.

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) – hallgatói és oktatói létszámát, oktatásának és kutatásának minőségét, valamint nemzetközi kapcsolatait tekintve – Magyarország rangos állami felsőoktatási intézménye, amely 1635-ös megalakulása óta folyamatosan működik. Az ország egyik legtekintélyesebb kutatóegyetemeként az egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a jelentkezők körében. Alma matere öt Nobel-díjas tudósnak, valamint az ország vezető személyiségeinek a technológiai, a politika, és a kultúra területén. Az ELTE szerteágazó nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik. Kétoldalú megállapodások keretében működik együtt a világ legmagasabb rangú felsőoktatási intézményeivel, továbbá aktív tagja számos rangos nemzetközi egyetemi hálózatnak.

 • Montpellier-i Egyetem

  A Montpellier 1 és Montpellier 2 Egyetem egyesülésével jött létre 2015-ben a Montpellier-i Egyetem (UM), amely a két intézmény kiválóságából és szinergiájából merít. A multidiszciplináris megközelítést már az 1289-ben alapított első világi és nemzetközi Montpellier-i Egyetem is követette. Nyolc évszázadon keresztül világhírű tudósok, Rabelais-tól és Curie-től Renaudot-ig, Chaptal-ig, Grothernieck-ig formálták e nyitott intézményt. A Montpellier-i Egyetem mélyen beágyazódott a város életébe, továbbá elkötelezte magát korunk legfontosabb kihívásainak megoldása mellett. Jelenleg az egyetem a tudomány, a technológia, az orvostudomány, a környezettudomány, a neveléstudomány, a közgazdaságtan, a menedzsment, a jog és a politikatudomány területein hoz létre tudásközösségeket. Az intézmény részt vesz egy globális stratégiai kezdeményezésben, melynek célja, hogy Montpellier az egészség, az agrár- és környezetvédelem egyik európai fővárosává váljon.

 • Åbo Akademi Egyetem

  Az 1918-ban alapított Åbo Akademi Egyetem (ÅAU) Finnország svéd nyelvű multidiszciplináris egyeteme. Az ÅAU tevékenységét az akadémiai hagyományok értékei irányítják a kutatás és az oktatás szabadsága, valamint az etikai felelősségvállalás tekintetében. Az ÅAU törekszik a sokszínűség, a befogadás, az egyenlőség és a fenntarthatóság növelésére.

  Turkuban és Vaasában, az egyetemen két campusán mintegy 5 700 hallgató tanul és 1 100 munkatárs dolgozik. Az Åbo Akademi Egyetem nemzetközileg elismert kutatási lehetőségeket és oktatást kínál, és a határokon átnyúló együttműködései révén az északi országok számára Finnország "kapujaként" szolgál.

  Multidiszciplináris egyetemként a programok és diplomák széles skáláját kínálja az ismeretek és a tudományágak minden főbb területén.

  Az ÅAU négy különböző stratégiai kutatási profilt hozott létre, amelyek az egyetem saját erősségeire, hagyományaira és helyzetére támaszkodnak. Ezek a következők: Kisebbségkutatás, Technológiák a fenntartható jövőért, Megoldások az egészségügyért és a Tenger.

 • Würzburgi Egyetem

  A Würzburgi Julius Maximilian Egyetemet (JMU) 1402-ben alapították, és ma Németország egyik legnagyobb egyeteme, ahol tíz karon több mint 28 000 hallgató tanul. A "Tudomány a társadalomért" mottójához hűen a JMU elkötelezett a kutatás és az oktatás előmozdítása mellett a jövő szempontjából fontos területeken. Az egyetem több mint 200 tanulmányi programot kínál olyan területeken, mint a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a természet- és élettudományok, beleértve az angol nyelvű szakokat is. Eddig 14 Nobel-díjas kutató végezte az egyetemen a kutatásait. A JMU Németország egyik vezető kutatóegyeteme, amely a kutatási együttműködések és diákcsereprogramok világméretű hálózatát ápolja. A JMU számos kollaboratív és interdiszciplináris kutatóközponttal, doktori iskolával és kutatócsoporttal büszkélkedhet. 2022-ben a JMU csatlakozott az EU által finanszírozott CHARM-EU Európai Egyetemi Szövetséghez, hogy előmozdítsa nemzetközivé válását, és a szövetségi partnerekkel együtt olyan innovatív egyetemi modellt fejlesszen ki, amely készen áll a társadalom kihívásaira.

 • Hochschule Ruhr West

  A Hochschule Ruhr West (HRW) német állami egyetem, amely magas színvonalú alap- és mesterképzéseket kínál az informatika, a mérnöki tanulmányok és üzleti ügyvitel területén. Minden innovatív programja nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra és a tudás valós körülmények közötti alkalmazására, lehetőséget adva a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az egyetem számos helyi és regionális ipari partnerének egyikével együttműködve.

  A HRW két új, korszerű kampusza a világ egyik legjelentősebb ipari régiójában, a Ruhr-vidék szívében, Muelheim an der Ruhr és Bottrop városában található, ahol mintegy 5,3 millióan élnek.

  A HRW mottója "Never stop growing!" ("Mindig növekedni!") tükrözi a fiatal egyetem küldetését a Ruhr-vidék strukturális átalakulásának előmozdítása érdekében: a szakképzett munkaerőhiány időszakában kiválóan képzett diplomások képzését, akik megfelelően felkészültek a jövő gazdaságának kihívásaira. Mindezt gyakorlatorientált oktatással, illetve az interdiszciplináris és interkulturális csapatokban való gondolkodás képességével kiegészülve.

 • Bergeni Egyetem

  A Bergeni Egyetem (UiB) egy nagy tudományos hagyományokkal rendelkező nemzetközi kutatóegyetem. 1946-os alapítása óta klasszikus tudás- és kultúrahordozó intézményként működik, amely az európai egyetemi értékeken alapul és az európai egyetemi hagyományokban gyökerezik. Az egyetem tevékenységeit a hosszú távú és nemzetközi színvonalú alapkutatásra és a kutatásalapú oktatásra építi. A Bergeni Egyetem nemzeti szinten felelős a tudományágak széles skálájának befogadásáért és fejlesztéséért, biztosítva a tudományos és művészeti módszereket is magában foglaló, széleskörű tudományos kutatást. Ez egyedülálló lehetőségeket biztosít a mobilizálásra, a specializálódásra és a tudományágak közötti együttműködésre az ismert és ismeretlen jövőbeli kihívásokra reflektálva. Az UiB legnagyobb erősségét az egyetem polgárai jelentik: 19 845 hallgató és 4222 munkatárs, akik a bizalmon, a részvételen és befogadáson alapuló közös értékeket képviselnek. A Bergen szívében található UiB a város, a kultúra és az üzleti szféra integrált részét képzi. Az egyetem célzott erőfeszítéseket tesz Bergen városának és a régiónak a tudomány, a művészet és a kultúra nemzetközi súlypontjaként való népszerűsítésére és fejlesztésére. Az egyetemen folyó kutatás a legkülönbözőbb területekre terjed ki, hozzájárulva a jövő kihívásainak megértéséhez és kezeléséhez.