Tekintse meg a teljes eszköztárat

Útmutató a CHARM-EU-féle virtuális tanulási környezet alapszintű prototípusának tervezéséhez

VLE HU

Segédeszköz leírás

Ez a dokumentum tartalmazza a CHARM-EU virtuális tanulási környezete (VLE) és oktatástechnológiai eszköztára tervezésének folyamatát és azokat a megfontolásokat, amelyek megkönnyítik a technológiával támogatott tanulást a Fenntarthatóság globális kihívásai mesterképzés során, amely az első megvalósult kísérleti CHARM-EU-képzésünk. Az útmutatóba belefoglaltuk a feltörekvő új technológiákról és a hibrid tantermekről szóló részeket is, mivel ezek szorosan összekapcsolódnak a virtuális tanulási környezetekkel. (Előbbi a 4.5-ös megvalósítandó célkitűzéshez kapcsolódik, míg utóbbihoz ugyan nem kapcsolódik előzetesen meghatározott célkitűzés, de elengedhetetlennek bizonyult a CHARM-EU-szemléletű oktatás megvalósításához.) Az útmutató fő témái a következők:

  • A CHARM-EU-féle virtuális tanulási környezethez (VLE) és oktatási eszköztárhoz kapcsolódó alapelvek áttekintése
  • A CHARM-EU hibrid VLE-modelljének magyarázata és megfontolások a modell kiválasztása kapcsán
  • A Téli egyetem (Winterschool) elnevezésű pilotprogram számára összegyűjtött követelmények áttekintése és az eredmények értékelése
  • A CHARM-EU pilotmesterképzés 1. és 2. fázisához összegyűjtött követelmények áttekintése és az eredmények értékelése
  • Levont tanulságok és ajánlások a CHARM-EU jövőbeli évfolyamai számára és más európai együttműködéseknek (pl. Európai Egyetemek kezdeményezés)

Kapcsolódó dokumentumok