Üzleti szféra és társadalom

Csatlakozzon Ön is a CHARM-EU transzdiszciplináris és interkulturális közösségéhez, és vegyen részt egy olyan kezdeményezésben, amely együttműködést alakít ki az oktatás, a kutatás, az innováció, valamint az üzleti szféra és a társadalom között az ember és a bolygó harmóniája érdekében.

Nemzetközi hálózatunkba várjuk olyan vállalatok, civil szervezetek, döntéshozók és szakértők csatlakozását, akik a felsőoktatás jövőjének kialakításával kívánják kielégíteni a hallgatók, az üzleti élet és a társadalom igényeit. Ennek érdekében megalkottuk a CHARM-EU Tudásteremtő Csapatait (KCT-k): egy innovatív platformot, ahol a CHARM Európai Egyetem és a külső érdekelt felek valós és erőteljes együttműködést alakíthatnak ki. A CHARM-EU Tudásteremtő Csapatok célja, hogy:

 • tudáscserére adjon lehetőséget a tudományágak teljes spektrumából érkező érdekelt felek között;
 • ösztönözze a kutatást, az innovációt, és a vállalkozói szellemet a zöldebb és fenntarthatóbb jövő elérése érdekében;
 • globális kihívásokra szolgáló megoldásokat és kutatási menetrendeket azonosítson, javasoljon és alakítson ki;
 • oktassa a hallgatókat a globális kihívások kezelésére, és felkészítse őket a munkaerőpiacra;
 • hosszú távú együttműködéseket alakítson ki.

 

Együtt erősebbek vagyunk: egy fenntartható jövő építése mindenki számára

A CHARM-EU küldetése, hogy az egyetemi szférán kívüli szereplőkkel szoros együttműködésben azonosítson, javasoljon, és hozzon létre megoldásokat és kutatási menetrendeket, amelyek összetett globális kihívásokra reagálnak. A transzdiszciplinaritás a CHARM-EU alapeleme, amely támogatja a Szövetség küldetését és jövőképét. Ennek érdekében megteremtettük a KCT-ket, hogy innovatív módon több tudományágat megismertessünk hallgatóinkkal és a felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel, hogy megvizsgáljuk a kihívásokat, feltárjuk a különböző megközelítésmódokat, és cselekvésre mozgósítsunk. A KCT-k létrehozása megegyezik az Európai Felsőoktatási Térség (Európai Bizottság, 2020) jövőképével, miszerint az együttműködés megerősítheti a Tagállamok oktatási rendszerének [1] minőségét, inkluzivitását, valamint digitális és zöld dimenzióit. Ez az elmélet elengedhetetlenné teszi a széleskörű együttműködés kultúrájának kialakítását az ember és a bolygó harmóniája érdekében azáltal, hogy olyan összetett globális és társadalmi kihívásokat kezel, mint a fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals), és az európai zöld megállapodás. A nemzetközi közösségünk tagjaként lehetőségük lesz együttműködni széleskörű társadalmi kihívásokon, és cselekvésre mozgósítani számos tevékenységben, például:

 

Kutatás & innováció

 • kutatási stratégiai tanácsadás;
 • kihívások javaslata a kutatás és az innováció területein;
 • együttműködés a kutatásfinanszírozási pályázatok vagy publikációk terén.

 

Oktatás- és tanulásmódszertan, tantervfejlesztés

 • hozzájárulás új mesterképzésünk: A fenntarthatóság globális kihívásai transzdiszciplináris és kihívás-vezérelt programjának kialakításához;
 • a tudás vagy szekértelem hiányosságainak azonosítása, valamint egy problématerület, kihívás-alapú, vagy transzdiszciplináris szempontból történő elemzése
 • tanácsadás a tartalom kialakításával és kivitelezésével kapcsolatban tudományterületi szempontból;
 • részvétel a tanulási tevékenységekben vendégelőadóként vagy kutatási források biztosításával, pl. esettanulmányok, olvasmányok stb.;
 • hallgatók motiválása és inspirálása;
 • valós kihívások bemutatása a hallgatóknak;
 • részvétel a jövő munkaadóinak oktatásában;

 

Vállalkozás & a társadalom szolgálata

 • kétoldalú együttműködések lehetőségének megteremtése innovatív programok révén, mind a CHARM-EU-n, mind a külső szervezeteken keresztül;
 • vállalkozás, oktatás, és kultúra hirdetése;
 • technikai szakértelem biztosítása.

 

Szakmai fejlődési tevékenységek

 • workshopok, fórumok és szemináriumok közös kialakítása;
 • intézkedések kialakítása a fenntartható fejlődés fejlesztése érdekében;
 • kreatív képzési programok megtervezése.

 

Közös nemzetközi tevékenységek

 • szakpolitikai dokumentumok és jelentések közös megírása;
 • együttműködés kutatásfinanszírozási pályázatok vagy publikációk terén;
 • részvétel globális csúcstalálkozókon, politikai fórumokon, és konferenciákon;
 • részvétel nemzetközi hálózatépítő eseményeken, szakmai tanulási közösségekben, és szakmaközi tudásmegosztó tevékenységekben;
 • részvétel interjúkban, podcastokban, egyéb kommunikációs tevékenységekben.

 

Hogyan csatlakozhat a CHARM-EU Tudásteremtő Csapataihoz (KCT-khez)?

Meghívjuk az üzleti és civil társadalmi szervezeteket, valamint egyéb, az egyetemi szférán kívüli szereplőket, hogy hozzanak létre szilárd szinergiákat a felsőoktatás és a társadalom között, ezáltal egy fenntarthatóbb és zöldebb jövőt kialakítva mindenki számára. A regisztráció során lehetősége lesz kiválasztani az Ön és szervezete tevékenységi körének leginkább megfelelő tevékenységeket.

A regisztrációt a CHARM-EU egyik partneregyeteme dolgozza fel (Barcelonai Egyetem, Trinity College Dublin, Utrechti Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Montpellier-i Egyetem).

 

Készen áll rá, hogy csapatunk része legyen? Küldjön egy emailt az info@charm-eu.eu címre.

 

[1] European Commission. Achieving a European Education Area by 2025 and resetting education and training for the digital age. Press release. 30 September 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743