Taxes acadèmiques

Les taxes acadèmiques i altres taxes són les mateixes per a tot l’alumnat (amb independència de l’itinerari escollit, la ubicació inicial i la nacionalitat) i s’abonen a la Universitat de Barcelona, coordinadora del projecte CHARM-EU. Les taxes acadèmiques del programa complet són:

Taxes acadèmiques

Ajudes econòmiques de la CHARM-EU

L’alumnat pot sol·licitar una ajuda econòmica de la CHARM-EU. L’objectiu d’aquest ajut és garantir que cap sol·licitant que compleixi tots els requisits d’admissió es pugui quedar enrere. Hi ha dos models d’ajuda: total (taxes acadèmiques i cost de la mobilitat) o parcial.

La Comissió Acadèmica revisarà totes les sol·licituds i tindrà en compte els aspectes següents:

  • Els èxits acadèmics.
  • Els antecedents i les circumstàncies personals, evidenciats amb diversos factors com l’experiència educativa, entre d’altres.
  • Les habilitats interpersonals, evidenciades amb les activitats extracurriculars, el treball en benefici de la comunitat i l’experiència laboral.

En tots els casos, es demanarà a la persona sol·licitant que aporti justificants i la documentació pertinent.

Beques i altres ajuts econòmics

Et convidem a explorar diferents ajuts a nivell europeu, regional i nacional, inclosos els que estiguin disponibles a la teva institució de referència.

Aviat publicarem més oportunitats d’ajudes aquí.