Procés de sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds

 • Període de presentació de sol·licituds: fins al 15 d’abril de 2021 (si quedés alguna plaça lliure, al juny s’obriria un segon període).
 • Informació sobre l’estat de la sol·licitud d’admissió: 30 d’abril de 2021.


El procediment d’admissió

Per sol·licitar l’admissió, les persones sol·licitants han d’emplenar l’imprès corresponent i presentar els documents exigits. Trobareu més informació a: https://www.charm-eu.eu/masters/globalchallenges/documents

Un cop hagi confirmat les dades personals i acadèmiques, i abans d’adjuntar els documents, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic en què se li comunicarà que la seva sol·licitud s’ha guardat a la Universitat de Barcelona. Posteriorment s’han de pujar al més aviat possible tots els documents exigits, en anglès i en PDF.

Si durant el procés de sol·licitud us sorgeix algun dubte o problema, podeu escriure a info@charm-eu.eu.

Nota: la informació relativa a les beques i als itineraris o especialitzacions de la fase flexible del màster només té caràcter orientatiu (no és vinculant).

Admissions

El màster s’adreça a un públic multidisciplinari, a graduats de qualsevol disciplina que vulguin compartir coneixements i comprendre en profunditat la sostenibilitat abordant reptes socials (com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Pacte Verd Europeu), perfeccionant les seves habilitats per analitzar els reptes i ampliant les seves capacitats per desenvolupar solucions a problemes complexos.

Requisits d’accés

Tenir com a mínim un títol de grau o un títol equivalent reconegut a una llicenciatura o grau. Les persones que tinguin una licence francesa necessiten 30 crèdits addicionals perquè se les pugui admetre. 

Tenir un certificat de coneixements d’anglès de nivell C1. Les persones que tinguin el nivell B2 es tindran en compte d’acord amb els altres criteris d’admissió, però hauran d’obtenir el nivell C1 abans de matricular-se en el programa. Descarrega't la taula de certificats d'àngles acceptats.

| IMPORTANT | Certificat acreditatiu d'anglès. Molts sol·licitants han informat que a causa de la situació del COVID-19 hi ha retards i dificultats per a realitzar la prova oficial d'anglès. Per aquest motiu, la Junta Acadèmica va aprovar que el certificat d'anglès es pugui lliurar fins a finals de juny.

En el document CHARM-EU Rules and Regulations: Admissions (en anglès) hi ha informació més detallada. 

Documents que s’han de presentar

Per fer la sol·licitud, heu de presentar:

 1. El títol de grau o un títol equivalent reconegut a una llicenciatura o grau. Si esteu en l’últim curs de grau, n’hi ha prou amb l’expedient actualitzat.
 2. Les persones sol·licitants amb una licence francesa han de presentar un certificat amb 30 crèdits addicionals.
 3. L’expedient acadèmic.
 4. Un certificat de coneixements d’anglès:
 • Certificats: es requereix el nivell C1. Les persones que tinguin el nivell B2 es tindran en compte d’acord amb els altres criteris d’admissió, però han d’obtenir el nivell C1 abans de matricular-se en el programa. Descarrega't la taula de certificats d'àngles acceptats. 
 • Una declaració responsable (us podeu descarregar el model aquí), en la qual indiqueu les circumstàncies d’exempció en els casos següents:
  • Sol·licitants amb nacionalitat d’un país de parla anglesa.
  • Sol·licitants procedents del sistema educatiu d’un país de parla anglesa.
  • Sol·licitants amb un títol universitari anterior (grau, màster o doctorat) impartit en anglès.
  • Sol·licitants amb residència anterior durant un mínim de cinc anys en un país de parla anglesa.

En aquests casos, el nivell d’anglès s’avalua mitjançant una presentació en vídeo o una entrevista personal, si cal.

| IMPORTANT | Certificat acreditatiu d'anglès. Molts sol·licitants han informat que a causa de la situació del COVID-19 hi ha retards i dificultats per a realitzar la prova oficial d'anglès. Per aquest motiu, la Junta Acadèmica va aprovar que el certificat d'anglès es pugui lliurar fins a finals de juny.

5. El currículum en àngles

6. Una redacció en ànlges d’entre 500 i 750 paraules. Trieu un dels disset ODS, expliqueu per què l’heu triat i analitzeu els avenços del vostre país, població o empresa en la consecució d’aquest objectiu.

7.Una presentació en vídeo en àngles en què contesteu a tres o quatre preguntes predeterminades (us podeu descarregar aquí les instruccions per fer el vídeo).

Si no podeu enviar la presentació en vídeo per motius personals o mèdics, heu de contactar amb info@charm-eu.eu perquè el Comitè d’Admissió us indiqui una solució alternativa.

En els casos en què es requereixi més informació, se us sol·licitarà una entrevista.

*Tots els documents han d'estar en anglès.

Criteris de selecció

S’utilitzarà una rúbrica d’avaluació per garantir la màxima objectivitat. La guia preliminar que es recull a continuació es basa en les competències identificades per a la selecció en les CHARM-EU Rules and Regulations (en anglès).

 1. Excel·lència acadèmica (10 punts)

Els punts d’excel·lència acadèmica es basen en la nota final obtinguda en el títol universitari anterior. Els 10 punts es distribueixen segons s’indica a continuació. En aquest enllaç us podeu descarregar la taula d’equivalències de les qualificacions. Si en la relació no figura el vostre país, la Comissió Acadèmica de la CHARM-EU decidirà quina conversió aplicar.

Points selection criteria

2. Competències acadèmiques generals (40 punts)

Aquestes competències s’avaluen mitjançant els documents i el vídeo presentats. Trobareu més informació a l’apartat Documents que s’han de presentar.

 • Pensament crític (10 punts): qualitat, originalitat, coherència i rellevància dels arguments exposats en la redacció en relació amb el tema triat, amb diferents perspectives. Originalitat i viabilitat de les idees i els plans expressats en el vídeo.
 • Escriptura analítica (10 punts): la forma d’escriure mostra els processos de raonament que s’han portat a terme per arribar a una conclusió determinada i explica les conseqüències de forma clara i estructurada; utilitza expressions adequades.
 • Raonament verbal (10 punts): els arguments es presenten amb claredat i el raonament és transparent.
  • Presentació visual (10 punts): la presentació està ben organitzada, és atractiva i pertinent en relació amb la sol·licitud. 

3. Competències personals (40 punts)

Aquestes competències s’avaluen mitjançant els documents presentats.

 • Competència intercultural (10 punts): idiomes i experiència internacional i cultural rellevant.
 • Comunicació oral (10 punts): presentació convincent del compromís i les expectatives que es tenen. S’aprofiten bé el temps i les preguntes assignades.
 • Compromís cívic (10 punts): experiència rellevant, exemples pràctics del compromís actual i passat de la persona.
 • Compromís amb l’accés al programa (10 punts): expectatives clares respecte al programa, desig de contribució.

4. Inclusió (10 punts)

 • Discapacitat
 • Origen socioeconòmic
 • Altres

Per garantir l’accés i la inclusió, les persones sol·licitants de comunitats infrarepresentades (en termes d’edat, gènere, situació familiar, necessitats d’accessibilitat, situació migratòria, origen socioeconòmic o nivell d’educació superior, entre altres factors) que vulguin que se les tingui en compte per a aquests 10 punts addicionals poden declarar la seva situació facilitant les raons rellevants i informació justificativa. Aquesta declaració és opcional.

En el document CHARM-EU Rules and Regulations: Admissions (en anglès) trobareu informació més detallada.