Innovatief masterprogramma over duurzaamheid begint in september 2021

Banner Master's in Global Challeges for Sustainability CHARM-EU New Leaders for a New World. Starting September 2021

Het CHARM-EU masterprogramma Global Challenges for Sustainability is een nieuw internationaal, innovatief, flexibel, inclusief programma met een op onderzoek en concrete challenges gebaseerd curriculum. Internationale studentenmobiliteit is de kern van het programma. Het programma start in september 2021, de deadline voor aanmeldingen is 15 april 2021.

Global Challenges for Sustainability

Het masterprogramma Global Challenges for Sustainability bestaat uit drie verplichte fasen. De Preparatory Phase module bevat algemene vaardigheden die te maken hebben met duurzaamheid, maatschappelijke innovatie en transdisciplinair onderzoek. Het tweede deel van het masterprogramma zal flexibel zijn: studenten kunnen kiezen uit één van de drie duurzaamheidsthema's: Water, Food of Life & Health. Uiteindelijk zullen studenten een capstone-project over een duurzaamheidsuitdaging doen in samenwerking met een maatschappelijke partner, bijvoorbeeld een bedrijf of een overheidsinstelling.  

Het masterprogramma is uniek en innovatief in meerdere aspecten, waaronder de flexibele cursusstructuur van drie fasen, de geïntegreerde mobiliteit, de bredere inhoudelijke focus, de transdisciplinaire aanpak en het challenges-based onderwijs.

Studenten behalen een uniek geaccrediteerd masterdiploma dat wordt uitgereikt door de vijf CHARM-EU partneruniversiteiten samen: de Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, Eötvös Loránd-universiteit en de Universiteit van Montpellier.

Als student krijg je de kans om:

  • creatieve vaardigheden en kritisch denken te ontwikkelen,
  • complexe maatschappelijke uitdagingen van verschillende stakeholders en interculturele perspectieven te onderzoeken en evalueren,
  • ervaring op te doen met uiteenlopende disciplinaire en transdisciplinaire kennis en onderzoeksmethodologieën,
  • expertise op te bouwen en effectief te communiceren over realistische en complexe kwesties,
  • geavanceerde vaardigheden te verwerven voor probleemoplossing, ondernemerschap, innovatie en digitale vaardigheden.

Een innovatieve leerervaring

Het masterprogramma benut de innovatieve onderwijsmethodes van de vijf CHARM-EU partnerinstituten. Multi-disciplinaire en interculturele teams realiseren een integratie van onderwijs, onderzoek, innovatie en maatschappelijke relevantie. Het programma is studentgericht: studenten kunnen hun eigen leerproces bepalen.

Mobiliteit als sleutelkenmerk

Internationale activiteiten, zoals studentenmobiliteit, vormen de kern van het masterprogramma Global Challenges for Sustainability. CHARM-EU-studenten maken deel uit van een universiteitsgemeenschap met meerdere campussen in meerdere landen. CHARM-EU is een internationaal ecosysteem met vanzelfsprekende mobiliteitsstromingen en bijbehorende internationale activiteiten.

CHARM-EU

CHARM-EU is een alliantie tussen de Universiteit van Barcelona (coördinator), Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, de Universiteit van Montpellier en de Eötvös Loránd-universiteit in Boedapest. CHARM-EU vertegenwoordigt een CHallenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile model voor de co-creatie van een Europese Universiteit die aansluit op de Europese Waarden, de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals (SDG's).

Je kan meer te weten komen over CHARM-EU in deze video.

Wie kan zich aanmelden?

Het masterprogramma Global Challenges for Sustainability is gericht op studenten met een bachelordiploma die geavanceerde kennis over duurzaamheid willen vergaren door complexe, mondiale maatschappelijke uitdagingen te bestuderen. Studenten verwerven vaardigheden voor het analyseren van uitdagingen, en vergroten hun vaardigheden complexe problemen aan te pakken en bij te dragen aan oplossingen.

Belangstellenden moeten minstens een bachelordiploma hebben of een kwalificatie die wordt erkend als gelijk aan een bachelordiploma. Een Engelstalige certificatie (C1) is noodzakelijk voor toelating tot het programma.

Meld je nu aan!

Meer informatie

Het masterprogramma Global Challenges for Sustainability levert 90 ECTS-studiepunten. Het masterdiploma wordt uitgereikt door de vijf CHARM-EU partneruniversiteiten samen. Meer informatie over het programma en details voor online aanmelden is beschikbaar op: www.charm-eu.eu/masters/globalchallenges.