Toelating

De inschrijvingsperiode voor de volgende editie van het programma dat vanaf september 2023 van start gaat, is nu gesloten.

Voor meer informatie kun je kunt de informatiesessie hier bekijken en de PPT hier downloaden

De masteropleiding is gericht op een hoogwaardig en multidisciplinair publiek met afgestudeerden uit alle disciplines die kennis willen delen en diepgaand inzicht willen verwerven in duurzaamheid door maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. Sustainable Development Goals [SDG's]) en de European Green Deal), vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van uitdagingenanalyse en hun capaciteiten uit te breiden om oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen. Het is een voltijds, hybride programma waar mobiliteit een norm is die in de curricula is ingebed (verplicht van semester 1 tot semester 2).

Specifieke voorwaarden

 • Alle documenten moeten in één keer correct in het platform worden ingediend.
 • Te laat ingediende aanvragen en/of documenten worden niet in aanmerking genomen.
 • Fase 1 is alleen beschikbaar in de universiteit van Montpellier.

Vereisten

Kandidaten moeten tenminste een Bachelor’s degree of  diploma gelijkwaardig aan een bachelordiploma kunnen tonen. Studenten met een Franse licentie hebben 30 ECTS extra nodig. 

Engelse taalvaardigheid is noodzakelijk voor toelating tot het programma. C1 is het vereiste niveau. Studenten met B2-niveau worden in combinatie met andere toelatingscriteria in overweging genomen, maar moeten C1-niveau bereiken voordat zij zich voor het programma kunnen inschrijven. Download de lijst met geaccepteerde certificaten Engels (pdf).

BELANGRIJK: certificaat Engels. Veel aanvragers hebben gemeld dat er vanwege de COVID-19 situatie vertragingen en moeilijkheden zijn bij het afleggen van de officiële Engelse test. Om deze reden heeft de Academic Board goedgekeurd dat het certificaat Engels tot eind juni kan worden aangeleverd.

Meer informatie: "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions".

 

Aanmeldingsprocedure

Uiterste aanmeldingtermijn

 • Aanmeldingstatus: gesloten!

Specifieke voorwaarden

 • Alle documenten moeten correct zijn geüpload bij registratie in het systeem, aangezien de beoordelingen zullen worden uitgevoerd op volgorde van ontvangst.
 • Na het uploaden worden de documenten gecontroleerd. Als er sprake is van een onvolledig of foutief dossier, wordt de student hiervan op de hoogte gesteld en moet dit binnen maximaal 10 dagen worden hersteld.
 • De toewijzingsvoorkeuren van de kandidaten van fase 1 zullen in overweging worden genomen, maar de uiteindelijke toewijzingen zullen afhangen van de beschikbare plaatsen aan de universiteiten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de toelatingsregels en -voorschriften (in het Engels, pdf).
 • De buitengewone aanvraagronde blijft open zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar na 27 juni om 23:59 CET worden geen aanvragen meer aanvaard.

Neem contact op met charm-euoffice@ub.edu voor vragen of problemen in de aanvraagprocedure.

NB: De informatie op het aanmeldingsformulier over specialiteit/richting voor de flexibele fase van de master is een richtlijn (niet bindend). Je kunt je specialiteit/track bevestigen of wijzigen als je je officieel inschrijft voor de master (bindend).

Bekijk de aanmeldingsprocedure stap voor stap:

Afbeelding van de stappen in de aanmeldingsprocedure

*Resultaten van de eerste aanmeldingsronde

In te dienen documenten

Vereiste documenten voor toelating

Het gemeenschappelijk virtueel administratiekantoor (Joint Virtual Administrative Office, JVAO) van CHARM-EU en de toelatingscommissie nemen aanvragen met onvolledige documentatie na de uiterste datum niet in behandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de student om ervoor te zorgen dat het aanvraagdossier volledig is en dat alle vereiste documenten in het juiste formaat (pdf) zijn bijgevoegd. Aanvragen die na de uiterste datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Voor alle programma's moet je de volgende documenten uploaden in je aanvraagdossier. Zorg ervoor dat elk document in de vereiste taal is opgesteld (Engels of een van de officiële talen van de CHARM-EU-universiteiten)

1. Geldige identiteitskaart: Voor EU-studenten kan een nationaal identiteitsbewijs of paspoort worden gebruikt. Voor niet-EU-studenten wordt alleen een paspoort aanvaard. Aanleveren in PDF-formaat.

2. Bachelordiploma of erkend gelijkwaardig diploma. Niet-EU-studenten moeten een aanvullende verklaring van de universiteit overleggen waarin wordt erkend dat de kwalificatie volstaat om te kunnen solliciteren naar een programma op masterniveau. Als het diploma nog niet beschikbaar is, volstaat een actueel transcript.

3. Voor aanvragers met een Franse licentie: certificaat met 30 ECTS extra.

4. Academisch transcript: Aanvaardbare transcriptieformaten moeten het gemiddelde cijfer bevatten dat is bijgewerkt tot de laatste evaluatieperiode (GPA). Als het GPA niet in het transcript is opgenomen, moet de student een aanvullende verklaring van de universiteit indienen waarin het cijfergemiddelde is opgenomen.

*Bij studenten met meerdere graden (bachelor of master) zal alleen de geüploade graad worden beoordeeld.

5. Engelse taaltestscores op niveau C1: Download hier de lijst met geaccepteerde certificaten Engels (pdf). C1 is het vereiste niveau en moet behaald worden in alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken). Aanvragen van studenten met B2-niveau zullen worden overwogen in combinatie met andere toelatingscriteria, maar moeten C1-niveau bereiken voordat ze zich inschrijven voor het programma. Kandidaten met de nationaliteit van een Engelstalig land en afkomstig uit onderwijssystemen van Engelstalige landen of met een eerdere universitaire graad behaald in het Engels (minimaal op Bachelorniveau) zijn hiervan vrijgesteld en moeten een document overleggen dat deze grond voor vrijstelling bewijst (paspoort, certificaat van de universiteit waar ze in het Engels hebben gestudeerd, etc).

6. Curriculum Vitae.

7. Essay (lengte 500-750 woorden): Kies een van de 17 SDG's, leg uit waarom je deze hebt gekozen en analyseer op een kritische manier de agenda/mijlpalen van jouw land, gemeenten of bedrijf op dat onderwerp.

8. Videopresentatie: download hier de video-instructies (in het Engels, pdf). Als een student om persoonlijke of medische redenen niet in staat is om een videopresentatie te verzorgen, dient hij/zij dit te melden bij  charm-euoffice@ub.edu zodat de toelatingscommissie een alternatieve oplossing kan voorstellen.

9. Inclusiviteit: als je het vakje aankruist, zal de Equality and Diversity Officer contact met je opnemen.

 

Download hier de checklist (in het Engels, pdf).

Selectiecriteria

Om een zo groot mogelijke objectiviteit te waarborgen, zal een evaluatierubriek worden gebruikt.  Onderstaande rubricering is gebaseerd op de competenties die voor selectie zijn vastgesteld in de CHARM-EU Rules and Regulations.

1. Academische uitmuntendheid (10 punten)

De 10 punten worden verdeeld op basis van het eindcijfer van de vorige opleidingsgraad, omgerekend in een schaal A-D, volgens de grading equivalence table (pdf). Indien het land van de kandidaat niet in deze tabel is opgenomen, beslist de Academic Board van CHARM-EU over de toe te passen omzetting.

Points selection criteria

2. Algemene academische vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de documenten en de video die de student indient. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij 'In te dienen documenten'.

 • Kritisch denken (10 punten): Kwaliteit, originaliteit, samenhang en relevantie van de argumenten in het essay in relatie tot het gekozen onderwerp, gezien vanuit verschillende perspectieven. Originaliteit en haalbaarheid van de ideeën en plannen die in de video naar voren zijn gebracht.
 • Analytisch schrijven (10 punten): De kandidaat laat in zijn schrijven zien welke denkprocessen hij doorlopen heeft om tot een bepaalde conclusie te komen en bespreekt de implicaties hiervan, op een gestructureerde en duidelijke manier, en gebruikt passende bewoordingen.
 • Verbaal redeneren (10 punten): De argumenten worden helder weergegeven en de redenering is transparant.
 • Visuele presentatie (10 punten): De presentatie is goed georganiseerd, boeiend en relevant voor de toepassing.

3. Persoonlijke vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de door de student ingediende documenten.

 • Interculturele competentie (10 punten): Talenkennis en relevante internationale en bijkomende culturele ervaringen.
 • Mondelinge communicatie (10 punten): De aanvrager geeft een overtuigende presentatie van zijn inzet en verwachtingen. De aanvrager maakt goed gebruik van de toegewezen tijd en vragen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid (10 punten): Relevante ervaringen en praktische voorbeelden van de vroegere en huidige betrokkenheid van de kandidaat.
 • Commitment voor toetreding tot het programma (10 punten): Duidelijke verwachtingen van het programma, wens om bij te dragen

4. Inclusie (10 punten)

 • Handicap/beperking
 • Sociaal-economische achtergrond
 • Overig

Om toegankelijkheid en inclusie te garanderen, kunnen aanvragers uit ondervertegenwoordigde groepen (onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht, gezinssituatie, toegankelijkheidsbehoeften, migratiestatus, sociaaleconomische achtergrond en/of hogeronderwijsniveau) die voor deze 10 extra punten in aanmerking willen komen, hun situatie kenbaar maken door een relevante motivering en ondersteunende informatie te verstrekken. Het opgeven van deze mogelijkheid is optioneel.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions" (pdf) downloaden.