Carrièremogelijkheden

Het masterprogramma is sterk gericht op de inzetbaarheid van studenten, beroepsspecifieke competenties en academische loopbaanontwikkeling. De masteropleiding versterkt deze aspecten door meerdere loopbaantrajecten te identificeren, de leerresultaten af te stemmen op de behoeften van belanghebbenden uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, en door een brede set op de industrie afgestemde vaardigheden te stimuleren.

Er zijn vier potentiële postdoctorale trajecten (d.w.z. werkterreinen) voor studenten vastgesteld:

  • beleid en communicatie op het gebied van duurzaamheid
  • maatschappelijke innovatie en actie, hetzij binnen bestaande bedrijven (intrapreneurship) of via het oprichten van nieuwe ondernemingen (ondernemerschap)
  • managen van complexe vraagstukken vanuit een duurzaamheidsperspectief en adviseren van bedrijfsleiding over duurzaamheidskwesties
  • voortzetting academische carrière

Specifieke functies die afgestudeerden zouden kunnen overwegen zijn:

  • duurzaamheidsspecialist
  • communicatie-adviseur
  • specialist maatschappelijke innovatie
  • ondernemer (milieustrateeg)
  • internationaal adviseur (voor bedrijven, overheidsinstellingen en NGO's).
  • academisch onderzoeker