Een inclusief programma

Een van de kernwaarden van CHARM-EU is inclusie. Wij geloven sterk in de kracht van diversiteit. Leren en groeien in een diverse omgeving draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en culturele verrijking.

CHARM-EU staat open voor inschrijving van iedereen die aan de specifieke vereisten van de masteropleiding voldoet, ongeacht achtergrond, eigen ervaringen en toegankelijkheidsbehoeften.

Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen kandidaten meedelen of zij tot een ondervertegenwoordigde groep behoren, zodat zij bij de beoordeling van hun kandidatuur punten voor inclusie krijgen. Deze verklaring is facultatief voor de aanvrager. Als de kandidaat het vakje aanvinkt, zal het inclusiviteitsteam van CHARM-EU contact opnemen met de kandidaat. Alle door de kandidaat verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

Openbaarmaking wordt aanbevolen, omdat dit de nodige ondersteuning kan verlenen als je tot het programma wordt toegelaten. CHARM-EU vindt integratie belangrijk en zet zich in om de beste leerervaring en de juiste structuur en diensten te bieden om te voldoen aan de toegankelijkheids- en participatiebehoeften van studenten.