Een inclusief programma

Een van de kernwaarden van CHARM-EU is inclusie. Wij geloven sterk in de kracht van diversiteit. Leren en groeien in een diverse omgeving draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en culturele verrijking.

CHARM-EU staat open voor inschrijving van iedereen die aan de specifieke vereisten van de masteropleiding voldoet, ongeacht achtergrond, eigen ervaringen en toegankelijkheidsbehoeften.

Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen kandidaten meedelen of zij tot een ondervertegenwoordigde groep behoren, zodat zij bij de beoordeling van hun kandidatuur punten voor inclusie krijgen. Deze verklaring is facultatief voor de aanvrager. Als de kandidaat het vakje aanvinkt, zal het inclusiviteitsteam van CHARM-EU contact opnemen met de kandidaat. Alle door de kandidaat verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

Bekendmaking wordt aanbevolen, zodat de nodige ondersteuning kan worden geboden als je tot het programma wordt toegelaten. CHARM-EU verbiedt elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook. CHARM-EU is in essentie inclusief en streeft ernaar om, in overeenstemming met de capaciteit en middelen van CHARM-EU, de beste leerervaring te bieden en de passende structuur en diensten te bieden die tegemoetkomen aan de toegang en deelname van studenten. Waar nodig doet het CHARM-EU Inclusiviteitsteam een beroep op de specifieke dienstverlening en ondersteuning van bepaalde diensten (zoals de Disability and Accessibility Service).

Over het CHARM-EU Inclusiviteitsteam

Werkpakket 6 is het onderdeel van de CHARM-EU-organisatie dat gericht is op inclusiviteit. Het Inclusiviteitsteam zorgt ervoor dat inclusie en diversiteit centraal staan in de cultuur, organisatiestructuur, opzet, uitvoering en activiteiten van de verschillende werkpakketten en de CHARM-EU Master in Global Challenges for Sustainability. Inclusie en diversiteit zijn diep geworteld in CHARM-EU. Tijdens het masterprogramma fungeert het Inclusiviteitsteam als tijdelijk CHARM-EU-bureau voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. De groep deskundigen biedt voortdurend advies en ondersteuning en werkt samen met de relevante organisatorische eenheden, diverse studentendiensten en modules om ervoor te zorgen dat iedereen zich inzet voor een inclusieve CHARM-EU-ervaring.

Vragen

Vragen, opmerkingen of problemen in verband met je CHARM-EU-aanvraag, toelatingsproces en ervaringen met toegankelijkheid en inclusie kun je altijd delen met het CHARM-EU Inclusiviteitsteam. We horen graag van je om je CHARM-EU-ervaring op het gebied van inclusie en toegankelijkheid te verbeteren. Je kunt contact met ons opnemen via charmeuwp6@elte.hu. Als er technische problemen zijn met dit e-mailadres, aarzel dan niet om teamleider inclusiviteit Agnes Sarolta Fazekas te e-mailen op fazekas.agnes.sarolta@barczi.elte.hu