Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de masteropleiding zullen studenten in staat zijn om: 

  • creatieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen
  • complexe maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende stakeholder- en interculturele perspectieven te onderzoeken en te evalueren
  • verschillende disciplinaire en transdisciplinaire kennis en onderzoeksmethodologieën te beoordelen en integreren
  • blijk te geven van expertise in de identificatie en toepassing van de nieuwste technologische hulpmiddelen om complexe databestanden op ethische wijze te verzamelen, te analyseren, te verwerken, te gebruiken en hierover te communiceren
  • deskundigheid te verwerven en doeltreffend te communiceren over complexe vraagstukken
  • een gevorderd inzicht te verwerven in transdisciplinariteit en blijk te geven van deskundigheid in de faciliterende, communicatieve, reflecterende en collaboratieve vaardigheden om de praktijk daarvan te ondersteunen.
  • geavanceerde transversale vaardigheden te verwerven op het gebied van probleemoplossing, ondernemerschap, innovatie en digitale vaardigheden; studenten ontwikkelen een instelling voor levenslang leren.