Programmaopbouw en beoordeling

De masteropleiding van 90 studiepunten (ECTS) bestaat in totaal uit zeven modules, verdeeld over drie opeenvolgende fases. De modules bestaan uit hoorcolleges, seminars en workshops. Daarnaast worden deze ook gecombineerd met zelfstudie, opdrachtvoorbereiding en projectwerk, zowel individueel als in teamverband.

Fase 1

Voorbereidende fase bestaande uit drie verplichte modules van ieder 10 studiepunten (ECTS) (in totaal 30 ECTS-studiepunten):

Phase 1 Description

Fase 2

Flexibele fase bestaande uit drie modules van ieder 10 studiepunten (ECTS) over één thema, gekozen uit drie thematische trajecten (in totaal 30 ECTS-studiepunten):

 

Description of the flexible phase two columns

Fase 3

Capstone-fase bestaande uit één module van 30 ECTS. Tijdens deze fase werken studenten samen met hun medestudenten, wetenschappers en externe partners (bedrijfsleven en maatschappij) aan een originele duurzaamheidsuitdaging uit het oorspronkelijke vakgebied van de student.

Bekijk de module-omschrijvingen (in het Engels, pdf)