Programmaopbouw en beoordeling

De masteropleiding van 90 studiepunten (ECTS) bestaat in totaal uit zeven modules, verdeeld over drie opeenvolgende fases. De modules bestaan uit hoorcolleges, seminars en workshops. Daarnaast worden deze ook gecombineerd met zelfstudie, opdrachtvoorbereiding en projectwerk, zowel individueel als in teamverband.

Fase 1

Voorbereidende fase bestaande uit drie verplichte modules van ieder 10 studiepunten (ECTS) (in totaal 30 ECTS-studiepunten):

Phase 1 Description

Fase 2

Flexibele fase bestaande uit drie modules van ieder 10 studiepunten (ECTS) over één thema, gekozen uit drie thematische trajecten (in totaal 30 ECTS-studiepunten):

 

Description of the flexible phase two columns

Fase 3

Capstone-fase bestaande uit één module van 30 ECTS. Tijdens deze fase werken studenten samen met hun medestudenten, academisch personeel en met externe partners (bedrijfsleven en maatschappij) aan een authentieke duurzaamheidsuitdaging die is gebaseerd op het oorspronkelijke vakgebied van de student.

Bekijk de module-omschrijvingen:

Module omschrijving

Een innovatieve beoordelingsmethode

De unieke en holistische aanpak bij de beoordeling vormt een essentieel onderdeel van de leerervaring van CHARM-EU-studenten. De masteropleiding maakt gebruik van een programmatische beoordelingsmethode. In deze innovatieve aanpak wordt gebruik gemaakt van verschillende beoordelingsactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op waardevolle feedback. Bij de beoordeling van de masteropleiding wordt onder meer gebruik gemaakt van toetsen, presentaties, projectwerk, onderzoeksrapporten en teamwerk.

Deze beoordelingsactiviteiten hebben tot doel het leren te optimaliseren, door een voortdurende en actieve follow-up met de studenten. Met de steun van studentenmentoren, academische professionals en externe partners, krijgen de studenten de beschikking over een e-portfoliosysteem waarin feedback, observaties en resultaten van opdrachten worden opgeslagen. Dit e-portfolio stelt afgestudeerden in staat om iets van hun vooruitgang tijdens de cursus te delen met toekomstige werkgevers.

Een inclusief programma

Een van de kernwaarden van CHARM-EU is inclusie. Wij geloven sterk in de kracht van diversiteit. Leren en groeien in een diverse omgeving draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en culturele verrijking.

CHARM-EU staat open voor inschrijving van iedereen die aan de specifieke vereisten van de masteropleiding voldoet, ongeacht achtergrond, eigen ervaringen en toegankelijkheidsbehoeften.

Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen kandidaten meedelen of zij tot een ondervertegenwoordigde groep behoren, zodat zij bij de beoordeling van hun kandidatuur punten voor inclusie krijgen. Deze verklaring is facultatief voor de aanvrager. Als de kandidaat het vakje aanvinkt, zal het inclusiviteitsteam van CHARM-EU contact opnemen met de kandidaat. Alle door de kandidaat verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

Openbaarmaking wordt aanbevolen, omdat dit de nodige ondersteuning kan verlenen als je tot het programma wordt toegelaten. CHARM-EU vindt integratie belangrijk en zet zich in om de beste leerervaring en de juiste structuur en diensten te bieden om te voldoen aan de toegankelijkheids- en participatiebehoeften van studenten.