Mijlpalen

WP1. Management van het project

Dit werkpakket is verantwoordelijk voor het management van het CHARM-EU en richt zich onder andere op: samenwerking, beslissingsprocessen, participatie van verschillende niveaus van de universitaire gemeenschappen, financiën, verantwoording en planning.

WP2. Bestuur

Dit werkpakket schetst het kader en de processen die moeten worden gebruikt voor het creëren van een innovatief bestuurs- en managementmodel dat tijdens het proefproject zal worden getest en uiteindelijk gebruikt zal worden om de missie en visie van Charm-EU na drie jaar te verwezenlijken.

WP3. Curriculaontwerp

Dit werkprogramma ondersteunt de missie en visie van CHARM-EU door het ontwikkelen en verkennen van innovatieve modellen voor curriculumontwerp. De curricula liggen aan de basis van op uitdagingen gerichte en op onderzoek gebaseerde programma's. Met de programma’s bevorderen we het Europees staatsburgerschap en mobiliteit. De curriculummodellen zullen ervoor zorgen dat de CHARM-EU-programma's mondiaal georiënteerd, inclusief en studentgericht zijn.

WP4. Onderwijs- en leerstrategieën

Het hoofddoel van dit werkpakket is het ontwikkelen van onderwijs- en leerstrategieën om een open, creatieve en samenwerkende geest onder studenten te voeden, en ze bekend te maken met manieren van denken die traditioneel gezien wellicht niet worden voortgebracht door hun academische discipline of culturele achtergrond.

WP5. Mobiliteit

In dit werkpakket zullen de partners analyseren en toelichten hoe mobiliteit een norm kan zijn in een Europese universiteit. Binnen CHARM-EU willen we een uniek systeem te ontwikkelen waarin mobiliteit de ‘norm’ is en daarom zal er tijdens het project veel nadruk worden gelegd op mobiliteit binnen de Charm-EU-alliantie.

WP6. Inclusiviteit

Dit werkpakket heeft tot doel te zorgen voor inclusiviteit en aanbevelingen en beleid te ontwikkelen voor verschillende werkpakketten: management, curriculumontwerp, onderwijs- en leerstrategieën, mobiliteit, de pilot en de toolkit.

WP7. Pilot

Het hoofddoel van dit werkpakket/-programma is het invoeren en evalueren van de CHARM-EU Toolkit (WP8) met het oog op de implementatie van een studentgericht, challenge-driven, multidisciplinair en en onderzoeksgebaseerd onderwijsprogramma dat gebruikt kan worden als proof of concept en als experiment voor toekomstige CHARM-EU onderwijservaringen, zowel binnen de CHARM-EU alliantie.

WP8. Toekomstig CHARM-EU model en toolkit

Het doel van dit werkpakket is het creëren van het toekomstige CHARM-EU model dat ingevoerd kan worden na de gefinancierde periode. Ook zal dit werkpakket een overdraagbare toolkit opleveren die kan worden gebruikt door andere universiteiten of toekomstige allianties.

WP9. Verspreiding & Communicatie

Dit werkpakket levert het CHARM-EU verspreidingsplan en de communicatiestrategie. Om de verspreidingactiviteiten van de alliantie aan te sturen, ontwikkelen we een verspreidingsstrategie op meerdere niveaus. De basis van het verspreidingsplan draait om informatie over de belangrijkste doelgroepen, communicatiekanalen en te verspreiden informatie. Het verspreidingsplan zal zowel intern als extern gericht zijn: studenten en medewerkers van deelnemende universiteiten houden we op de hoogte, maar ook externe doelgroepen zijn belangrijk CHARM-EU wordt opgeschaald.