View all toolkit

Lámhleabhar Measúnaithe CHARM-EU

Assessment Handbook GA

Resource description

Tá eolas agus treoir oideolaíochta san acmhainn seo chun cuidiú leat cur chuige CHARM-EU i leith dearadh measúnaithe a thuiscint. Tugtar tuairisc inti ar na treoirlínte praiticiúla maidir le cur chuige uathúil CHARM-EU i leith measúnaithe. Tacaíonn an t-eolas seo le cur chun feidhme rathúil an mheasúnaithe agus míníonn sé an tionchar a bheidh ag an méid seo ar chleachtais teagaisc agus foghlama. Baineann an acmhainn seo le páirtithe leasmhara uile CHARM-EU a bhfuil spéis acu sa mheasúnú nó a bhfuil a bhfuil baint acu leis. Is féidir le gairmithe teagaisc agus foghlama í a úsáid chun cleachtais mheasúnaithe a dhearadh agus measúnú a dhéanamh ar mhic léinn ar leibhéal an Mhodúil.

en ca es fr hu nl ga

Related documents