View all toolkit

Manual d’avaluació de la CHARM-EU

Assessment CA

Resource description

Aquest recurs conté informació i orientació pedagògica per ajudar-vos a comprendre l’enfocament de la CHARM-EU pel que fa al disseny d’avaluacions, a més de directrius pràctiques per implementar l’enfocament d’avaluació únic de la CHARM-EU. Aquesta informació ha de servir de suport per implementar l’avaluació amb èxit i explica com influeix això en les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge. El document està destinat a totes les parts interessades de la CHARM-EU que estiguin implicades en l’avaluació o que vulguin més informació sobre aquesta qüestió. Pot ser útil per a professionals de l’ensenyament i l’aprenentatge a l’hora de dissenyar pràctiques d’avaluació i orientar l’alumnat pel que fa als mòduls.

Related documents