View all toolkit

Treoirphlean don Dearadh Curaclaim

Curriculum Design Blueprint IE

Resource description

Cuireann an Treoirphlean do Dhearadh Churaclam CHARM-EU treoirlínte ar fáil chun dearadh chláir CHARM-EU, chomh maith le dearadh chláir níos leithne na hOllscoile Eorpaí, a threorú agus chun tacú leo. Tugtar tuairisc inti ar an gcaoi le curaclam a dhearadh chun go mbainfear cothromaíocht amach idir féinstiúradh na mac léinn agus an tsolúbthacht le torthaí ciallmhara i leith leibhéil an chláir, agus dul chun cinn sásúil i dtreo carnadh creidmheasa á chinntiú ag an am céanna.

en ca es hu nl ga