A fenntarthatóság globális kihívásai mesterképzés | 2023-as évfolyam

A program következő, 2024 szeptemberétől induló kiadásának jelentkezési időszakának második fordulója március 4-től március 20-ig tart.

A CHARM-EU Master's in Global Challenges for Sustainability (A fenntarthatóság globális kihívásai) program transzdiszciplináris jellegű, és a vízzel, élelemmel és egészséggel kapcsolatos konkrét társadalmi kérdésekre összpontosít. Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket kezelni tudják, különböző hátterű hallgatók kerülnek kiválasztásra. A program három kötelező szakaszból áll. Az "előkészítő szakaszban" az általános készségek elsajátítása áll a középpontban, különösen a fenntarthatóság, a társadalmi innováció és a transzdiszciplináris kutatás területén. Ezt követően, a "rugalmas szakaszban" a hallgatók a víz, az élelmiszer vagy az élet és egészség témakörében választanak modult. A "zárószakaszban" a diákok egy fenntarthatósági kihívással kapcsolatos projektet készítenek egy társadalmi partnerrel együttműködve.