View all toolkit

Lámhleabhar maidir le Straitéisí Teagaisc agus Foghlama

Teaching and learning handbook GA

Resource description

Cuimsítear sa Lámhleabhar maidir le Straitéisí Teagaisc agus Foghlama (T&F) na huirlisí/acmhainní nithiúla d’acadóirí chun cláir agus modúil/cúrsaí nó buaic-chúrsaí a sheachadadh. Is féidir le stiúrthóirí na gclár agus comhordaitheoirí na modúl nó na mbuaic-chúrsaí, leis an bhfoireann tacaíochta agus leis an bhfoireann acadúil an lámhleabhar a úsáid. Tugtar léargas sa lámhleabhar ar na hacmhainní agus na huirlisí atá ag teastáil d’aistriúchán teagascach agus praiticiúil na hoideolaíochta agus a sholáthar, bunaithe ar na Prionsabail Oideachais agus ar na Treoirlínte Oideolaíochta. Cuimsíonn sé seicliostaí oideolaíochta, leideanna, pleananna agus nithe le breithniú a dhéanamh orthu i leith dearadh modúil nó buaic-chúrsa. Tá mionsonraí sa doiciméad seo maidir le cur chuige teagaisc agus foghlama le haghaidh CHARM-EU.