Bekijk alle toolkit

Handboek Teaching & Learning Strategieën

Teaching and learning handbook DU

Beschrijving van de middele

Het Handboek Teaching and Learning (T&L) Strategieën bevat de concrete tools en middelen voor academici om programma's en cursussen of “capstones” op te leveren. Het handboek kan worden gebruikt door opleidingsdirecteuren en cursus- of capstone-coördinators, ondersteunend personeel en wetenschappelijk personeel. Het handboek biedt in grote lijnen de middelen en tools die nodig zijn voor instructieve en praktische vertalingen voor pedagogie en oplevering, gebaseerd op de Onderwijsprincipes en Pedagogische Richtlijnen. Hieronder vallen pedagogische checklists, tips, stappenplannen en zaken om te overwegen bij het ontwerpen van een cursus of capstone. Dit document bevat details voor benaderingen over lesgeven en leren voor CHARM-EU.