Medewerkers

De CHARM-EU-alliantie is gebouwd op haar sterke kanten in onderzoek en onderwijs van wereldklasse om een curriculum aan te bieden dat de onderzoeker in de klas brengt en de betekenisvolle integratie van onderzoek in onderwijs en leren mogelijk maakt. Daarom nodigen wij u graag uit om deel uit te maken van de CHARM-EU-gemeenschap! Het is een geweldige kans om deel te nemen aan een interculturele en open internationale omgeving. Uw betrokkenheid bij ons initiatief is de motor van onze missie.

Voor de uitvoering van dit initiatief is niet alleen de bijdrage en inbreng van de studenten vereist, maar ook van de administratieve ondersteunende diensten, het onderwijzend/academisch personeel/de onderzoekers, de senior medewerkers en managers en de president/rector van elke universiteit.

De ontwikkeling van de voorgestelde nieuwe geïntegreerde bestuursstructuur, het transversaal ontwerpen van curricula en de opleiding van personeel voor CHARM-EU zijn enkele voorbeelden van duurzame en transversale samenwerking waarbij elke partner zijn mensen, deskundigheid en kennis inbrengt om de universiteit van de toekomst vorm te geven. Bovendien verwachten wij dat de missie en visie van CHARM-EU een transformerend effect zal hebben.

CHARM-EU is uitdagingsgericht en gebouwd op transinstitutionele onderzoeksmissies die gericht zijn op het oplossen van wereldwijde uitdagingen. Studenten leren via Challenge-Based Learning (CBL), een onderwijsaanpak waarbij leren rond mondiale, reële, authentieke uitdagingen wordt opgebouwd. Deze uitdagingen worden gezamenlijk ontwikkeld, onderzocht en opgepakt door studenten en multidisciplinaire stakeholders, waaronder academische, niet-academische en extra-academische (sociale en traditionele ondernemingen) actoren.

Blijf op de hoogte van het CHARM-EU-initiatief! Als u deel wilt uitmaken van de CHARM-EU-gemeenschap, klik dan hier of stuur een e-mail naar info@charm-eu.eu.