Master's in Global Challenges for Sustainability

De CHARM-EU Master in Global Challenges for Sustainability biedt een unieke internationale leermogelijkheid. CHARM-EU-studenten krijgen de kans om de dringende noodzaak van duurzaamheid aan te pakken in een transdisciplinaire en op uitdagingen gebaseerde omgeving. Dit internationale programma zal gebruikmaken van innovatieve onderwijsmethoden en mechanismen om personeel en studenten van diverse achtergronden en disciplines te betrekken bij het vergemakkelijken, bevorderen en versterken van de banden tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Bovendien vergroot de actieve betrokkenheid bij CHARM-EU's uitgebreide netwerk van academische deskundigen en niet-academische actoren de potentiële ontwikkeling en inzetbaarheid van onze afgestudeerden.

De studenten zullen deel uitmaken van het co-creatie- en innovatieproces. Wij verwachten van de CHARM-EU-studenten dat zij actief deelnemen aan de vormgeving en verbetering van het programma voor toekomstige edities.

De CHARM-EU-master biedt een volledige interculturele ervaring: de studenten volgen colleges aan een van de vijf universiteiten van de CHARM-EU-partners en maken online contact met de andere campussen tijdens de achttien maanden durende masteropleiding. Mobiliteit is een geïntegreerd onderdeel van het programma en daarom zal de cursus verschillende mobiliteitsmogelijkheden combineren: van de ene naar de andere campus gaan, korte mobiliteitsmogelijkheden binnen de fase en virtuele mobiliteit.

De opleiding wordt op flexibele, gemengde en hybride wijze gegeven. De graad wordt geaccrediteerd en gezamenlijk toegekend door de vijf partneruniversiteiten van CHARM-EU*: Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, Eötvös Loránd Universiteit en Universiteit van Montpellier.

*Het masterprogramma is geaccrediteerd in Spanje, Ierland en Frankrijk en het accreditatieproces in Nederland en Hongarije is bijna voltooid.
Praktische informatie

Aanmeldingsperiode: gesloten

 • Deadline voor aanmeldingen: 26 mei 2021, 23:59 CET
 • Toelatingsupdates:
  • Eerste ronde: 30 april 2021*
  • Tweede ronde: 18 juni 2021

Titeltoekenning: Master of Global Challenges for Sustainability (MSc)

Titel gezamenlijk toegekend door de vijf CHARM-EU partneruniversiteiten: Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, Eötvös Loránd Universiteit en Universiteit van Montpellier.

Duur: 18 maanden

Model: Blended en Hybride

Voltijds studieprogramma

Voor meer praktische informatie, check de interactieve brochure.

 

Resultaten van de eerste aanmeldingsronde

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de masteropleiding zullen studenten in staat zijn om: 

 • creatieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen
 • complexe maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende stakeholder- en interculturele perspectieven te onderzoeken en te evalueren
 • verschillende disciplinaire en transdisciplinaire kennis en onderzoeksmethodologieën te beoordelen en integreren
 • blijk te geven van expertise in de identificatie en toepassing van de nieuwste technologische hulpmiddelen om complexe databestanden op ethische wijze te verzamelen, te analyseren, te verwerken, te gebruiken en hierover te communiceren
 • deskundigheid te verwerven en doeltreffend te communiceren over complexe vraagstukken
 • een gevorderd inzicht te verwerven in transdisciplinariteit en blijk te geven van deskundigheid in de faciliterende, communicatieve, reflecterende en collaboratieve vaardigheden om de praktijk daarvan te ondersteunen.
 • geavanceerde transversale vaardigheden te verwerven op het gebied van probleemoplossing, ondernemerschap, innovatie en digitale vaardigheden; studenten ontwikkelen een instelling voor levenslang leren