Wie we zijn

We zijn een Europese alliantie van universiteiten, mede opgericht door het Erasmus + Programma. Deelnemende universiteiten zijn: de Universiteit van Barcelona (coördinator), Trinity College Dublin, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Montpellier en Eötvös Loránd-universiteit Boedapest. In CHARM-EU werken we samen om een nieuw universiteitsmodel te ontwerpen. We willen de kwaliteit, internationale concurrentiepositie en aantrekkelijkheid van het Europese Hoger Onderwijslandschap vergroten.

Bekijk onze introductie-video!

CHARM-EU streeft naar een duurzamere en inclusievere toekomst. De diversiteit van onze onderwijssystemen, maar ook de verschillende geografische, culturele, taalkundige, economische en historische perspectieven dragen allemaal bij aan het verstevigen van de universiteit van de toekomst.

CHARM-EU is een CHallenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile model voor de co-creatie van een Europese Universiteit die aansluit op de Europese Waarden, de Europese Green Deal en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (sustainable development goals, SDG's).

Achtergrond

In december 2017 besloot de Raad van Europa om nieuwe netwerken van Europese universiteiten te stimuleren die de internationale concurrentiepositie van hoger onderwijsinstituten kunnen verbeteren en het Europees lidmaatschapsgevoel willen versterken. De projectaanmelding voor CHARM-EU werd geaccepteerd door de Europese Unie in 2019.

Het initiatief tot het oprichten van Europese Universiteiten werd mede-gefinancierd door het Erasmus + project. Doel was de mobiliteit van studenten en personeel te versterken, en de kwaliteit, inclusiviteit en concurrentiepositie van het Europese hoger onderwijs te stimuleren. Het concept is verder uitgewerkt in samenwerking met lidstaten, hoger onderwijsinstituten en studentenorganisaties. Het aantal aanmeldingen was groot: bij de eerste ronde meldden zich 54 allianties waarbij meer dan 300 hoger onderwijsinstituten uit 28 lidstaten en andere Erasmus+ programmalanden betrokken waren. In de eerste ronde werden 17 van de 54 voorstellen geaccepteerd, waaronder CHARM-EU. Een tweede ronde volgde in 2020. In totaal zijn er nu 41 allianties waarbij 279 hoger onderwijsinstellingen betrokken zijn die werken aan het testen van verschillende modellen van het concept van 'Europese universiteiten' en het onderzoeken van de mogelijkheden om het hoger onderwijs om te vormen.