Missie & Visie

CHARM-EU is een CHallenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile model voor de co-creatie van een Europese Universiteit, aansluitend op de Europese Waarden en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De CHARM-EU visie

iconInnovatief en flexibel 

CHARM-EU is een innovatief universiteitsmodel dat de verandering omarmt die nodig is om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, grenzen te doorbreken en oplossingen, zowel lokaal als mondiaal, met met elkaar te verbinden.

 

Challenge-driven

iconCHARM-EU zet zich in voor een challenge-driven universiteit met flexibele onderwijsprogramma's die zijn gericht op het identificeren en oplossen van specifieke uitdagingen in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners. In de onderwijsprogramma’s staan de studenten centraal.

 

Samen wereldwijde uitdagingen oplossen

world iconCHARM-EU hecht veel waarde aan de rijkdom en diversiteit van Europese tradities en kijkt tegelijkertijd vooruit naar de toekomstige rol van Europese universiteiten bij het oplossen van mondiale vraagstukken.

 

De CHARM-EU missie

iconDe uiteenlopende onderwijssystemen van de vijf partners en de verschillende regionale, culturele, economische en historische perspectieven dragen bij aan het fundament van de universiteit van de toekomst. Ons gemeenschappelijke doel is een duurzame en inclusieve toekomst.
 

Wat gaat CHARM-EU doen?

  • CHARM-EU biedt een leerervaring bieden die, met mobiliteit en inclusiviteit als kern, gebaseerd is op de implementatie van een transformatieve benadering van programma- en curriculumontwerp. Hierbij combineren we Europese tradities in het structureren van curricula door middel van kenniscreërende teams met een flexibele, vaardigheidsgerichte moduleringsstructuur.
  • CHARM-EU levert een innovatief, uitdagend, studentgericht en zelfsturend onderwijsmodel dat onderzoek, onderwijs, innovatie integreert binnen en tussen de disciplines. Dit model voorziet in een Europese campus voor hoger onderwijs waarbij we gebruik maken van moderne technologie ten dienste van toegankelijkheid en internationalisering.