Missie & Visie

CHARM-EU is een 'CHallenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile' model voor de co-creatie van een Europese universiteit, aansluitend op de Europese waarden en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De visie van CHARM-EU

iconInnovatief en flexibel 

CHARM-EU is een innovatief universiteitsmodel dat de verandering omarmt die nodig is om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, grenzen te doorbreken en oplossingen, zowel lokaal als mondiaal, met elkaar te verbinden.

 

Challenge-driven

iconCHARM-EU zet zich in voor een challenge-driven universiteit met flexibele onderwijsprogramma's die zijn gericht op het identificeren en oplossen van specifieke uitdagingen in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners. In de onderwijsprogramma’s staan de studenten centraal.

 

 

world iconSamen wereldwijde uitdagingen oplossen

CHARM-EU hecht veel waarde aan de rijkdom en diversiteit van Europese tradities en kijkt tegelijkertijd vooruit naar de toekomstige rol van Europese universiteiten bij het oplossen van mondiale vraagstukken.

 

 

De missie van CHARM-EU

iconCHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-Based and Mobile European University) is een initiatief van vijf onderzoeksuniversiteiten (Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, Eötvös Loránd Universiteit Boedapest en Universiteit van Montpellier) dat is opgezet om een wereldvoorbeeld te worden van goede praktijken ter verbetering van de kwaliteit, het internationale concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van het Europese hogeronderwijslandschap.

De diversiteit van de onderwijssystemen en de uiteenlopende geografische, regionale, culturele, linguïstische, economische en historische perspectieven/uitdagingen van de vijf leden van CHARM-EU dragen bij aan het consolideren van de universiteit van de toekomst, waaruit onze gemeenschappelijke doelstellingen blijken op weg naar een duurzamere en inclusievere toekomst.

Wat gaat CHARM-EU doen?

  • CHARM-EU biedt een leerervaring die, met mobiliteit en inclusiviteit als kern, gebaseerd is op de implementatie van een transformatieve benadering van programma- en curriculumontwerp. Hierbij combineren we Europese tradities in het structureren van curricula door middel van kenniscreërende teams met een flexibele, vaardigheidsgerichte moduleringsstructuur.
  • CHARM-EU levert een innovatief, uitdagend, studentgericht en zelfsturend onderwijsmodel dat onderzoek, onderwijs, innovatie integreert binnen en tussen de disciplines. Dit model voorziet in een Europese campus voor hoger onderwijs waarbij we gebruik maken van moderne technologie ten dienste van toegankelijkheid en internationalisering.

Download het missie- en visiestatement dat is ondertekend door de vijf rectoren van de universiteiten van CHARM-EU.