Tudásteremtő Csapatok

A CHARM-EU küldetése, hogy az egyetemi szférán kívüli szereplőkkel szoros együttműködésben olyan megoldásokat és kutatási menetrendeket azonosítson, javasoljon és hozzon létre, amelyek összetett globális kihívásokra reagálnak. A transzdiszciplinaritás a CHARM-EU alapeleme (és oktatási alapelve), amely támogatja a Szövetség küldetését és jövőképét. Hallgatóinkkal és az akadémiai szférán kívüli partnereinkkel több tudományágat hozunk össze annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a komplex kihívásokat, szintetizáljuk az egyes megközelítéseket és közös cselekvésre mozgósítsunk. A CHARM-EU egyedülálló transzdiszciplináris jellegét a tudásteremtő csapatok (Knowledge Creating Teams) valósítják meg.

A tudásteremtő csapatok (KCT-k) olyan szakemberek, oktatók-kutatók és a felsőoktatási szférán kívüli szereplők (pl. hagyományos és társadalmi vállalkozások) együttműködéséből jöttek létre, akiket a közös téma iránti szaktudás és érdeklődés köt össze. A Tudásteremtő Csapatoknak két tagsági szintje van: az alap- és a kibővített hálózat.

  • Alaphálózat: a pilot mesterképzés kihívásorientált tartalmának kutatása, fejlesztése és tanítása
  • Kibővített hálózat: a tanterv elkészítésének segítése, valamint a CHARM-EU együttműködő partnerek intézményközi kutatóközösségeinek kialakítása különböző tematikus kihívási területeken

Tudásteremtő csapatok: felépítés és szerepek

A tudásteremtő csapatok struktúrája és szerepei
A tudásteremtő csapatok felépítése és szerepei

A KCT-k alap- és kibővített hálózata egyaránt páneurópai kutatási hálózatként is működik.

A KCT-k tagjai olyan tudásközvetítők, akik abban segítik az akadémiai és az egyetemi szférán kívüli szereplők alkotta csoportokat, hogy egy transzdiszciplináris megközelítést hozzanak létre, amely hozzájárul a diákok oktatásához a komplex társadalmi kihívások elemzése és a konkrét megoldási javaslatok létrehozása terén.

Az alap- és a kibővített KCT-hálózatok tagjai egy adott terület szakértői, de egyben T-shaped generalisták is[1], akik szakmai fejlődésük folyamán megszerezték azt a kompetenciát, hogy többféle tudományterület és a társadalmi-vállalati szféra szempontjait egyaránt integrálni képesek a kutatási és oktatási élmények és a tanterv fejlesztésébe. Az alábbi készségekkel, ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek, amelyeket szakmai tapasztalataik alapján és/vagy a CHARM-EU szakmai továbbképzési programjai során sajátítottak el:

  • A CHARM-EU oktatási alapelveinek alapos ismerete, különös tekintettel a transzdiszciplinaritásra és a kihívásalapú tanulásra.
  • Szakértői tudás az innovatív oktatás területén – például hibrid tanulás és az interkulturális osztálytermi dinamika terén, a mentorálásban, a facilitálásban, stb.
  • Kompetencia a facilitálás, a csapatmunka, a tárgyalás, a nyitott kommunikáció és az interkulturális tudatosság területén
  • Tapasztalat a közösségi szerepvállalással megvalósuló kutatásban és oktatásban
  • Az implementációs és a kutatási hatás maximalizálását célzó stratégiák ismerete (implementation science)

A CHARM-EU-val való együttműködéssel a munkatársak támogatást kapnak abban, hogy kutatási hálózatokat építsenek ki európai oktatókkal, kutatókkal és a felsőoktatási szférán kívüli szereplőkkel, és kutatásukat tematikusan összpontosítsák adott kihívásokra.

Munkatársaink képzésekben részesülhetnek az oktatás és a kutatás transzdiszciplináris megközelítése, valamint az új pedagógiai módszerek, többek között a kihívásalapú tanítás terén. A CHARM-EU minden tudományterületről fogad olyan munkatársakat, akik nem feltétlenül rendelkeznek még közvetlen tapasztalattal a fenntarthatóság oktatásában vagy kutatásában.

Csatlakozzon tudásteremtő csapatainkhoz!

Felkérjük a vállalatokat, a civil társadalmi szervezeteket és az akadémiai szférán kívüli szereplőket, hogy az egyetemek és a társadalom közötti szinergiák létrehozásával és erősítévével járuljanak hozzá egy mindenki számára fenntartható és zöldebb jövő építéséhez. A regisztráció a CHARM-EU partneregyetemek egyikén formálisan rögzítésre kerül.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet KCT-taggá válni, kérjük, küldjön egy e-mailt az info@charm-eu.eu címre

[1] Guimarães, M. H., Pohl, C., Bina, O. & Varanda, M. “Who is doing inter- and transdisciplinary research, and why? An empirical study of motivations, attitudes, skills, and behaviours.” Futures 112 (2019): 102441.