Un mètode d’avaluació innovador

L’enfocament singular i holístic de l’avaluació és una part essencial de l’experiència d’aprenentatge de l’alumnat de la CHARM-EU. El màster utilitza un mètode d’avaluació programàtica. Aquest innovador enfocament inclou diverses activitats d’avaluació, totes orientades a proporcionar comentaris significatius i valuosos per a l’alumnat. En l’avaluació del màster s’utilitzen, per exemple, proves, presentacions, treballs per projectes, informes basats en recerca i treballs en equip.

Aquestes activitats d’avaluació optimitzen l’aprenentatge, ja que es fa un seguiment continuat i actiu de l’alumnat. Amb el suport dels estudiants mentors, els professionals acadèmics i els agents extraacadèmics, l’alumnat disposa d’una carpeta digital d’avaluació en què es desen els comentaris, les observacions i els resultats dels treballs. Aquesta carpeta digital ofereix una oportunitat extraordinària perquè els estudiants puguin compartir amb ocupadors futurs els seus progressos al llarg del màster.