Bekijk alle toolkit

De CHARM-EU Digitale Leeromgeving minimal viable product ontwerp gids

VLE Guide Dutch

Beschrijving van de middele

Dit document geeft een beschrijving van het proces en de overwegingen die gemaakt zijn tijdens het ontwerpen van de Digitale Leeromgeving (DLO) om Technology Enhanced Learning te faciliteren in de Masteropleiding Global Challenges for Sustainability, de eerste CHARM-EU pilot. We hebben ervoor gekozen om de resultaten van het werkpakket emerging technology (werkpakket 4.5) en het werkpakket Hybrid Classrooms toe te voegen aan deze gids omdat ze beide nauw verbonden zijn met de DLO. De belangrijkste onderdelen van deze gids zijn:
• Een overzicht van de kernprincipes van de DLO en de onderwijstoolbox voor CHARM-EU.
• Een uitleg van het hybride DLO-model zoals gebruikt in CHARM-EU en de afwegingen die gemaakt zijn om tot dit model te komen.
• Een overzicht van de wensen & eisen zoals deze verzameld zijn voor de Winterschool pilot en een evaluatie van de resultaten.
• Een overzicht van de wensen & eisen zoals deze verzameld zijn voor fase 1 en 2 van de CHARM-EU master pilot en een evaluatie van de resultaten.
• Geleerde lessen en aanbevelingen voor toekomstige edities van CHARM-EU en andere Europese samenwerkingsinitiatieven van de European Universities Initatives.

Bijbehorende documenten