Empresa i societat

La CHARM-EU reconeix que els desafiaments mundials són problemes complexos que requereixen que xarxes igualment complexes d’individus i grups contribueixin en el procés de trobar una solució. Formem els nostres estudiants i investigadors per resoldre els reptes que es defineixen en estreta col·laboració amb els membres de la nostra extensa xarxa i comunitat transeuropea.

La nostra missió és treballar en estreta col·laboració amb agents extraacadèmics per identificar, proposar i crear solucions i programes de recerca que resolguin aquests complexos reptes d’abast mundial. Els agents extraacadèmics són membres d’empreses i entitats sense ànim de lucre, comunitats i individus de tots els sectors de la societat.

Els principis educatius i de recerca de la CHARM-EU es basen en la transdisciplinarietat, que permet que els estudiants i els agents extraacadèmics abordin els desafiaments amb una perspectiva multidisciplinària, tant en la manera d’examinar-los i de definir-ne els enfocaments com en el moment de mobilitzar-se per actuar.

La teva implicació en la nostra universitat impulsa la nostra missió. Ens agradaria saber si tu o la teva empresa, associació o organització s’enfronta a un repte que t’agradaria analitzar i, en última instància, resoldre.

Els nostres estudiants i els nostres equips de creació de coneixement

Un equip de creació de coneixement (ECC) és un grup de col·laboració integrat per acadèmics, investigadors i agents extraacadèmics (com ara empreses i entitats sense ànim de lucre) que s’organitza entorn d’una experiència comuna sobre un tema de sostenibilitat. Els ECC estan formats per un grup nuclear d’acadèmics i investigadors que proporcionen els continguts i per un grup expandit d’agents extraacadèmics.

Els objectius d’un ECC són crear comunitats de recerca transinstitucionals, desenvolupar i impartir els continguts dels mòduls transdisciplinaris i crear comunitats transinstitucionals de parts interessades en la CHARM-EU.

Et convidem a participar en un ECC com a membre d’un grup expandit: col·laborant en el disseny dels programes i mòduls d’estudi, definint i revisant els programes de recerca per treballar conjuntament per finançar projectes innovadors que abordin objectius europeus comuns, o bé proposant un repte perquè els nostres estudiants treballin en estreta col·laboració amb tu o amb la teva empresa o entitat sense ànim de lucre.

Si vols rebre més informació, fes clic aquí o envia un correu electrònic a info@charm-eu.eu.