Bedrijfsleven & Samenleving

Het oplossen van wereldwijde complexe problemen vereist input vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Daarom werken studenten en medewerkers van CHARM-EU samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In nauwe samenwerking met leden van ons uitgebreide netwerk identificeren we uitdagingen, onderzoeken we mogelijkheden en formuleren we onze bijdragen aan oplossingen.

We nodigen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties van harte uit om vraagstukken met ons te bespreken die door onze studenten en Knowledge Creating Teams (KCT's) nader onderzocht kunnen worden.

Een Knowledge Creating Team is groep onderzoekers en deskundigen die samenwerkt op het gebied van een duurzaamheidsthema. Een Knowledge Creating Team bestaat uit een kernteam en een groot netwerk van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties. Het doel van een Knowlegde Creation Team is het opbouwen van multidisciplinaire onderzoeksgemeenschappen, het ontwikkelen van onderwijsmodules en het onderhouden van contacten met stakeholders.

We nodigen je uit om lid te worden van een netwerk van een van onze Knowledge Creation Teams. Op verschillende manieren kun je bijdragen. Bijvoorbeeld door ideeën aan te leveren voor onderwijsmodules; door onderwerpen voor onderzoek te definiëren of door samen te werken aan de financiering van innovatieve projecten.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@charm-eu.eu of je inschrijven voor e-mailupdates.