Bedrijfsleven & Samenleving

Sluit u aan bij onze transdisciplinaire en interculturele CHARM-EU-gemeenschap voor een unieke en baanbrekende gelegenheid om de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijfsleven & samenleving te stimuleren en zo de mensheid en de planeet met elkaar te verenigen.

Of u nu een onderneming, een maatschappelijke organisatie, een beleidsmaker of een professionele deskundige bent, u bent waarschijnlijk geïnteresseerd in deelname aan een internationaal netwerk dat u verbindt met de toekomst van het hoger onderwijs en dat tegemoetkomt aan de behoeften van studenten, het bedrijfsleven en de samenleving. Daarom hebben wij CHARM-EU Knowledge Creating Teams (KCT's) in het leven geroepen: een innovatief platform om een krachtige samenwerking tot stand te brengen tussen het CHARM-Europees Universitair Initiatief en externe belanghebbenden. CHARM-EU Knowledge Creating Teams hebben tot doel om:

 • kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen verschillende stakeholders uit het volledige spectrum van disciplines
 • onderzoek, innovatie en ondernemerschap voor een groenere en duurzame toekomst te bevorderen
 • nauw samen te werken bij het identificeren, voorstellen en creëren van oplossingen en onderzoeksagenda's om complexe, mondiale uitdagingen op te lossen
 • onze studenten op te leiden zodat zij mondiale uitdagingen aankunnen en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt
 • langetermijnpartnerschappen te bevorderen.  

Samen staan we sterker: bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen         

De missie van CHARM-EU is om nauw samen te werken met actoren buiten de academische wereld om oplossingen en onderzoeksagenda's te identificeren, voor te stellen en te creëren voor het oplossen van complexe, mondiale uitdagingen. Transdisciplinariteit is het kernbeginsel van CHARM-EU en ondersteunt de missie en visie van de alliantie. Daarom hebben wij de KCT's opgezet als een innovatief instrument dat meerdere academische disciplines samenbrengt met studenten en niet-academische actoren om complexe uitdagingen te onderzoeken, benaderingen te synthetiseren en te mobiliseren om actie te ondernemen. De oprichting van de KCT's is afgestemd op de visie van de European Education Area (Europese Commissie, 2020), waarin wordt benadrukt hoe samenwerking de kwaliteit, de inclusiviteit en de digitale en groene dimensie van de onderwijssystemen van de lidstaten verder kan verrijken[1]. Deze gedachtegang maakt de ontwikkeling van een brede samenwerkingscultuur cruciaal om de mensheid en de planeet met elkaar te verenigen door complexe mondiale en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals die beschreven zijn in de Sustainable Development Goals (SDG's) en de European Green Deal. Als lid van onze internationale gemeenschap krijgt u de kans om samen te werken binnen brede maatschappelijke uitdagingen en om te mobiliseren voor actie op een aantal activiteiten zoals:

Onderzoek & innovatie

 • adviseren over onderzoeksstrategie
 • uitdagingen voor onderzoek en innovatie aandragen
 • meewerken aan financieringsaanvragen voor onderzoek of publicaties

Onderwijs & leren en curriculumontwerp

 • helpen bij het produceren van transdisciplinaire, op uitdagingen gebaseerde programma-inhoud voor de masteropleiding Global Challenge for Sustainability
 • lacunes in kennis of expertise identificeren door een probleemgebied of uitdaging vanuit een transdisciplinair perspectief te analyseren
 • vanuit uw disciplinaire perspectief advies geven over het creëren en leveren van inhoud
 • deelnemen aan leeractiviteiten, bijvoorbeeld als gastdocent of door middelen ter beschikking te stellen, zoals casestudy's of lezingen, enz.
 • studenten motiveren en inspireren
 • studenten voor echte uitdagingen plaatsen
 • bijdragen aan de opleiding van werkgevers van de toekomst.

Ondernemerschap en dienstbaarheid aan de samenleving

 • meer mogelijkheden creëren voor bilaterale samenwerking via innoverende programma's, zowel in CHARM-EU als in externe organisaties  
 • onderwijs en cultuur op het gebied van ondernemerschap bevorderen
 • technische deskundigheid inbrengen.

Activiteiten inzake beroepsontwikkeling

 • gezamenlijk ontwikkelen van workshops, fora en seminars
 • acties ontwikkelen om duurzame ontwikkelingsoplossingen te bevorderen
 • creatieve opleidingsprogramma's ontwerpen.

Coproductie van internationale output

 • coproductie van beleidsnota's en rapporten
 • meewerken aan financieringsaanvragen voor onderzoek of publicaties
 • deelnemen aan wereldtoppen, politieke fora en conferenties
 • deelnemen aan internationale netwerkevenementen, professionele leergemeenschappen en inter-professionele kennisuitwisselingsactiviteiten
 • deelnemen aan interviews, podcasts en andere communicatieactiviteiten.

Hoe kunt u deelnemen aan de CHARM-EU KCT's?

Wij doen een beroep op bedrijfs- en maatschappelijke organisaties en andere niet-academische actoren om solide samenwerkingsverbanden tussen universiteit en samenleving tot stand te brengen en zo te bouwen aan een duurzame en groenere toekomst voor iedereen. Tijdens de registratie kunt u het type activiteiten kiezen dat het best bij u en de belangen van uw organisatie past. 

Zodra uw inschrijving is voltooid, wordt uw deelname geformaliseerd via een van de CHARM-EU-partneruniversiteiten (Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht, Eötvös Loránd Universiteit of Universiteit van Montpellier). Schrijf u in (pagina in het Engels).

[1] Europese Commissie. Een Europese onderwijsruimte tot stand brengen tegen 2025 en onderwijs en opleiding herbronnen voor het digitale tijdperk. Persbericht. 30 september 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1743