Taxes acadèmiques

Les taxes acadèmiques i altres taxes són les mateixes per a tot l’alumnat (amb independència de l’itinerari escollit) i s’abonen a la Universitat de Barcelona, coordinadora del projecte CHARM-EU. Les taxes acadèmiques del programa complet són:

Taxes acadèmiques

* Degut a la legislació nacional, els estudiants començant la fase 1 a Utrecht University hauran d’abonar una taxa addicional de 209€ el primer any i una segona taxa addicional per a la matrícula del segon any (import a determinar).

 

Beques i altres ajuts econòmics

Et convidem a explorar diferents ajuts a nivell europeu, regional i nacional, inclosos els que estiguin disponibles a la teva institució de referència.

Aviat publicarem més oportunitats d’ajudes aquí.

Ajudes econòmiques de la CHARM-EU

L’alumnat pot sol·licitar una ajuda econòmica de la CHARM-EU. L'objectiu d’aquest ajut és facilitar l'accés a aquells sol·licitants que compleixen tots els requisits d'admissió però que no poden accedir a altres ajudes i beques. No obstant això, cal tenir en compte que la beca CHARM-EU està limitada a un 5% del total d'alumnes matriculats en aquesta edició del màster (2022). Per això, li animem a consultar altres beques i oportunitats.

Existeixen dos models de beca: total (matrícula i cost de mobilitat) o parcial.

La Comissió Acadèmica revisarà totes les sol·licituds i tindrà en compte els aspectes següents:

  • Un cop has estat admès al màster, rebràs la informació sobre com sol·licitar la beca de la CHARM-EU.
  • Els èxits acadèmics.
  • Els antecedents i les circumstàncies personals, evidenciats amb diversos factors com l’experiència educativa, entre d’altres.
  • Les habilitats interpersonals, evidenciades amb les activitats extracurriculars, el treball en benefici de la comunitat i l’experiència laboral.

En tots els casos, es demanarà a la persona sol·licitant que aporti justificants i la documentació pertinent.