Collegegeld

Collegegeld en andere kosten zijn gelijk, ongeacht de gekozen studierichting, de startlocatie of de Europese nationaliteit en worden betaald aan de Universiteit van Barcelona, de coördinator van het CHARM-EU-project. Het collegegeld voor het volledige programma bedraagt:

Fee table for EU Students (3,000€) and for Non-EU Students (19,000€)

Ivm. Nederlandse wetgeving moeten studenten die fase 1 in Utrecht beginnen een aanvullende bedrag van € 209,00 euro in jaar 1 betalen en een aanvullend bedrag voor jaar 2 (bedrag nader te bepalen)

Studiebeurzen en andere toelagen

Wij adviseren om verschillende beurzen op Europees, regionaal en nationaal niveau te onderzoeken, met inbegrip van de mogelijkheden die in jouw instelling beschikbaar zijn. 

Beschikbare beurzen en studiebeurzen van verschillende landen en instellingen:  

Europa/Europese Unie

Spanje

Ierland

Nederland

Hongarije

Frankrijk

CHARM-EU-beurzen

Een van de kernwaarden van CHARM-EU is inclusiviteit. We geloven sterk in de kracht van diversiteit. Leren en groeien in een diverse omgeving leidt tot de persoonlijke ontwikkeling en culturele verrijking van alle studenten.  Wij begrijpen dat diversiteit vele vormen kan aannemen, en zijn ons bewust van de mogelijke gevoeligheid van het bekendmaken van de aard van de omstandigheden.

Er bestaan nog steeds veel structurele belemmeringen voor studenten bij de toegang tot en deelname aan het hoger onderwijs. Financiële steun is sterk gecorreleerd met de voltooiing van postsecundair onderwijs, en dit geldt in nog sterkere mate voor ondervertegenwoordigde groepen.

CHARM-EU-beurs

De beurs is bedoeld om de barrières weg te nemen die de toegang en deelname belemmeren van studenten die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen en geen toegang hebben tot andere beurzen en studiebeurzen. 

Gezien de capaciteit en de middelen van CHARM-EU is de beurs echter beperkt tot 5% van het totale aantal studenten dat zich voor de master-editie heeft ingeschreven.  Daarom raden wij u aan andere beurzen en mogelijkheden te bekijken.

Er zijn twee soorten beurzen: een volledige (collegegeld of mobiliteitskosten) of een gedeeltelijke.

Zodra je bent toegelaten, ontvang je informatie over het aanvragen van de CHARM-EU-beurs.

Een stapsgewijze aanvraagprocedure voor de CHARM-EU-beurs

We willen een inclusieve en mensgerichte aanpak tot stand brengen volgens de kernwaarden van de inclusiviteitsethos van CHARM-EU. Deze aanvraagprocedure stelt ons in staat een beter inzicht te krijgen in de levensomstandigheden van de betrokkene en zijn of haar mogelijkheden om voor de subsidie in aanmerking te komen.

1. Wanneer je overweegt een aanvraag in te dienen voor de CHARM-EU-beurs, vragen wij je je ervan te vergewissen dat je aan de criteria voldoet door van tevoren zelf na te gaan of je in aanmerking komt. 

2. De criteria om in aanmerking te komen zijn (niet-uitputtende lijst)

 • lage inkomens-/lage sociaal-economische achtergrond
 • instabiliteit van het inkomen
 • werkgelegenheidssituatie
 • lening
 • geografische ligging
 • burgerlijke/gezinsomstandigheden
 • gezondheid en andere sociale behoeften
 • kinderen/zorg 
 • invaliditeit/geestelijke gezondheid, chronische ziekten
 • immigratiestatus
 • wezenstatus
 • ontheemd zijn binnen of buiten het eigen land als gevolg van een conflict of schending van de mensenrechten, zoals vervolging, vluchtelingen, asielzoekers, iemand die al lang in de EU woont maar geen toegang heeft tot overheidssteun, staatloze of ongedocumenteerde personen
 • alle andere ontberingen of ervaringen van discriminatie en noodsituaties kunnen worden gedocumenteerd/gerechtvaardigd om in aanmerking te komen.

3. Om in aanmerking te komen voor de CHARM-EU-beurs hebben wij een korte toelichting van de aanvrager nodig. Wij vragen een korte brief van minimaal een halve tot 1 pagina waarin de aanvrager uitlegt waarom hij de CHARM-EU-beurs nodig heeft.

4. De aanvrager zal worden verzocht om in alle gevallen een motivering en relevante documentatie te verstrekken. Gelieve eventuele aanvullende documentatie te verstrekken, d.w.z. nationaal/regionaal of plaatselijk geautoriseerde/officiële documenten (zo mogelijk met Engelse vertaling) of anderszins, die je relevant acht.

5. Openbaarmaking: Wij begrijpen dat diversiteit vele vormen kan aannemen. Wij zijn ons bewust van de mogelijke gevoeligheid van het openbaar maken van de aard van je besluit om subsidie aan te vragen. Wij willen je verzekeren dat alle informatie die je ons hierover verstrekt, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid zal worden behandeld. Alle verzamelde informatie of gerelateerde communicatie zal worden opgeslagen en beheerd door het Inclusiviteitsteam in overeenstemming met de AVG en vertrouwelijkheidsovereenkomsten tussen de aanvrager en het Inclusiviteitsteam van CHARM-EU.

6. Verantwoording van de omstandigheden: Naast het verstrekken van documenten, vragen we aanvragers om hun omstandigheden toe te lichten aan het CHARM-EU Inclusiviteitsteam.  Wij bieden u twee opties, en het Inclusiviteitsteam zal contact met je opnemen om een afspraak te maken.

 • Kort gesprek van 5-10 minuten via de telefoon, een videogesprek of een gelijkwaardig toegankelijk middel.
 • Korte video-/audio-opname van 1-2 minuten waarin je kort uitlegt waarom je in aanmerking komt.

7. Vragen: Vragen, opmerkingen of problemen over je CHARM-EU-aanvraag, toelatingsproces en beursaanvraag kun je altijd delen met het CHARM-EU WP6 Inclusiviteitsteam. Je kunt contact met ons opnemen via charmeuwp6@elte.hu. Mochten er technische problemen zijn met het e-mailadres charmeuwp6@elte.hu, aarzel dan niet om teamleider inclusiviteit Agnes Sarolta Fazekas te e-mailen op fazekas.agnes.sarolta@barczi.elte.hu.  

De Academische Raad beoordeelt alle aanvragen en houdt daarbij rekening met de volgende aspecten:

 • Academische prestaties.
 • Persoonlijke achtergrond en omstandigheden, zoals die blijken uit verschillende factoren, waaronder onderwijservaring.
 • Zoals aangetoond door extracurriculaire activiteiten, maatschappelijke dienstverlening, werkervaring, interpersoonlijke vaardigheden.
CHARM EU-studiebeurs voor een student met een etnische minderheidsachtergrond of een ontheemde Oekraïense burger die in aanmerking komt via de Richtlijn Tijdelijke Bescherming

CHARM EU verwelkomt gegadigden voor bovengenoemde studiebeurs, die de EU-bezoldiging en een toelage van 16 000 euro voor levensonderhoud zal betalen. Kandidaten moeten EU-burgers zijn uit een erkende etnische minderheidsgroep of een ontheemde Oekraïense burger die in aanmerking komt voor EU-gelden uit hoofde van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Vermeld op het aanvraagformulier dat je deze beurs aanvraagt. Eventuele vragen kun je richten aan charm-euoffice@ub.edu