Collegegeld

Collegegeld en andere kosten zijn gelijk, ongeacht de gekozen studierichting, de startlocatie of de Europese nationaliteit en worden betaald aan de Universiteit van Barcelona, de coördinator van het CHARM-EU-project. Het collegegeld voor het volledige programma bedraagt:

Fee table for EU Students (3,000€) and for Non-EU Students (19,000€)

Ivm. Nederlandse wetgeving moeten studenten die fase 1 in Utrecht beginnen een aanvullende bedrag van € 209,00 euro in jaar 1 betalen en een aanvullend bedrag voor jaar 2 (bedrag nader te bepalen)

CHARM-EU grants

Studenten kunnen een CHARM-EU-beurs aanvragen. Het doel van deze beurs is ervoor te zorgen dat geen enkele aanvrager die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, achterblijft. Er zijn twee soorten beurzen: een volledige (collegegeld en mobiliteitskosten) of een gedeeltelijke.

De Academic Board beoordeelt alle aanvragen en houdt daarbij rekening met de volgende aspecten:

  • academische prestaties
  • persoonlijke achtergrond en omstandigheden, zoals aangetoond door een verscheidenheid van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderwijservaring
  • sociale vaardigheden, zoals die blijken uit extra-curriculaire activiteiten, maatschappelijke dienstverlening en werkervaring

In alle gevallen wordt de aanvrager verzocht om een motivering en relevante documentatie te verstrekken.

 

Scholarships & other grants

Wij adviseren om verschillende beurzen op Europees, regionaal en nationaal niveau te onderzoeken, met inbegrip van de mogelijkheden die in jouw instelling beschikbaar zijn. 

Beschikbare beurzen en studiebeurzen van verschillende landen en instellingen:  

Europa/Europese Unie

Spanje

Ierland

Nederland

Hongarije

Frankrijk