Màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat

El màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU ofereix una oportunitat única d’aprenentatge internacional. L’alumnat té la possibilitat d’abordar la urgent necessitat d’estratègies de sostenibilitat en un entorn transdisciplinari basat en reptes. Aquest programa internacional aplica enfocaments pedagògics innovadors i mecanismes que impliquen el personal i l’alumnat amb una formació prèvia diferent, en disciplines diverses, amb l’objectiu de facilitar, promoure i reforçar els vincles entre educació, recerca i innovació. A més, la interacció amb la xarxa ampliada de CHARM-EU, formada per experts acadèmics i actors extraacadèmics, augmenta el desenvolupament potencial i l’ocupabilitat dels nostres graduats.

La sol·licitud per a la pròxima edició del programa a partir de setembre de 2023 està tancada.

  Per més informació, podeu veure la sessió d'informació aquí baixar aquí el PPT. 

  L’alumnat forma part del procés de cocreació i innovació. S’espera que participi activament per conformar i millorar el programa de cara a les seves futures edicions.

  El curs s’imparteix en formats flexibles, combinats i híbrids, i s’obté un títol acreditat atorgat conjuntament per les cinc universitats membres de la CHARM-EU:* la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

  * Acreditació pendent.

  Informació pràctica

  Preinscripció: tancada

  Termini de presentació de sol·licituds: 15 April 2021

  Títol: màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat

  Titulació acreditada i atorgada conjuntament per les cinc universitats membres de la CHARM-EU: University of Barcelona, Trinity College Dublin, Utrecht University, Eötvös Loránd University and University of Montpellier.

  Crèdits: 90 ECTS

  Durada: 18 mesos

  Per a obtenir més informació pràctica, consulti el nostre fulletó interactiu. 

  Objectius d’aprenentatge

  En finalitzar amb èxit el màster, l’alumnat haurà assolit els objectius següents:

  • Desenvolupar capacitats de pensament creatiu i crític.
  • Investigar i avaluar reptes socials complexos des de diferents perspectives interculturals i relatives a les parts interessades.
  • Valorar i integrar diferents coneixements i metodologies de recerca disciplinaris i transdisciplinaris.
  • Demostrar que té coneixements especialitzats per identificar i aplicar les eines tecnològiques més modernes per obtenir, analitzar, processar, utilitzar i comunicar èticament corpus de dades complexes.
  • Adquirir coneixements especialitzats per comunicar-se eficaçment sobre temes complexos.
  • Comprendre la transdisciplinarietat de manera profunda i adquirir coneixements especialitzats en habilitats de facilitació, comunicació, reflexió i col·laboració.
  • Adquirir competències transversals avançades en solució de problemes, emprenedoria, innovació i habilitats digitals, i una predisposició a l’aprenentatge permanent.