Admissió

La sol·licitud per a la següent edició del programa, que comença en setembre de 2023, està tancada. Per més informació, podeu veure la sessió d'informació aquí i baixar aquí el PPT. 

El màster s’adreça a un públic multidisciplinari, a graduats de qualsevol disciplina que vulguin compartir coneixements i comprendre en profunditat la sostenibilitat abordant reptes socials (com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Pacte Verd Europeu), perfeccionant les seves habilitats per analitzar els reptes i ampliant les seves capacitats per desenvolupar solucions a problemes complexos. Es un programa innovador amb format  híbrid a temps complet en el qual la mobilitat és una norma i forma part del plan d'estudis (obligatòria del primer al segon semestre).

Requisits d’accés

Tenir com a mínim un títol de grau o un títol equivalent reconegut a una llicenciatura o grau. Les persones que tinguin una licence francesa necessiten 30 crèdits addicionals perquè se les pugui admetre. 

Tenir un certificat de coneixements d’anglès de nivell C1. Les persones que tinguin el nivell B2 es tindran en compte d’acord amb els altres criteris d’admissió, però hauran d’obtenir el nivell C1 abans de matricular-se en el programa. Descarrega't la taula de certificats d'àngles acceptats.

| IMPORTANT | Certificat acreditatiu d'anglès. Molts sol·licitants han informat que a causa de la situació del COVID-19 hi ha retards i dificultats per a realitzar la prova oficial d'anglès. Per aquest motiu, la Junta Acadèmica va aprovar que el certificat d'anglès es pugui lliurar fins a finals de juny.

En el document CHARM-EU Rules and Regulations: Admissions (en anglès) hi ha informació més detallada. 

Procés de sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds

 • Període de presentació de sol·licituds: fins al 8 de Març de 2022 a les 23:59 CET
 • Si quedés alguna plaça lliure, al maig s’obriria un segon període.

El procediment d’admissió

Per sol·licitar l’admissió, les persones sol·licitants han d’emplenar l’imprès corresponent i presentar els documents exigits (en àngles). Trobareu més informació en aquest enllaç.

Un cop hagi confirmat les dades personals i acadèmiques, i abans d’adjuntar els documents, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic en què se li comunicarà que la seva sol·licitud s’ha guardat a la Universitat de Barcelona. Posteriorment s’han de pujar al més aviat possible tots els documents exigits, en anglès i en PDF.

Si durant el procés de sol·licitud us sorgeix algun dubte o problema, podeu escriure a charm-euoffice@ub.edu.

Nota: La informació facilitada en el formulari de sol·licitud sobre l'especialitat/trajectòria per a la fase flexible del màster omés té caràcter orientatiu (no vinculant). Podràs confirmar o canviar l'especialitat/trajectòria en quan t'inscriguis oficialment en el màster (vinculant).

Criteris de selecció

S’utilitzarà una rúbrica d’avaluació per garantir la màxima objectivitat. La guia preliminar que es recull a continuació es basa en les competències identificades per a la selecció en les CHARM-EU Rules and Regulations (en anglès).

 1. Excel·lència acadèmica (10 punts)

Els punts d’excel·lència acadèmica es basen en la nota final obtinguda en el títol universitari anterior. Els 10 punts es distribueixen segons s’indica a continuació. En aquest enllaç us podeu descarregar la taula d’equivalències de les qualificacions.

Si en la relació no figura el vostre país, la Comissió Acadèmica de la CHARM-EU decidirà quina conversió aplicar.

Points selection criteria

2. Competències acadèmiques generals (40 punts)

Aquestes competències s’avaluen mitjançant els documents i el vídeo presentats. Trobareu més informació en aquest enllaç.

 • Pensament crític (10 punts): qualitat, originalitat, coherència i rellevància dels arguments exposats en la redacció en relació amb el tema triat, amb diferents perspectives. Originalitat i viabilitat de les idees i els plans expressats en el vídeo.
 • Escriptura analítica (10 punts): la forma d’escriure mostra els processos de raonament que s’han portat a terme per arribar a una conclusió determinada i explica les conseqüències de forma clara i estructurada; utilitza expressions adequades.
 • Raonament verbal (10 punts): els arguments es presenten amb claredat i el raonament és transparent.
 • Presentació visual (10 punts): la presentació està ben organitzada, és atractiva i pertinent en relació amb la sol·licitud.

3. Competències personals (40 punts)

Aquestes competències s’avaluen mitjançant els documents presentats.

 • Competència intercultural (10 punts): idiomes i experiència internacional i cultural rellevant.
 • Comunicació oral (10 punts): presentació convincent del compromís i les expectatives que es tenen. S’aprofiten bé el temps i les preguntes assignades.
 • Compromís cívic (10 punts): experiència rellevant, exemples pràctics del compromís actual i passat de la persona.
 • Compromís amb l’accés al programa (10 punts): expectatives clares respecte al programa, desig de contribució.

4. Inclusió (10 punts)

 • Discapacitat
 • Origen socioeconòmic
 • Altres

Per garantir l’accés i la inclusió, les persones sol·licitants de comunitats infrarepresentades (en termes d’edat, gènere, situació familiar, necessitats d’accessibilitat, situació migratòria, origen socioeconòmic o nivell d’educació superior, entre altres factors) que vulguin que se les tingui en compte per a aquests 10 punts addicionals poden declarar la seva situació facilitant les raons rellevants i informació justificativa. Aquesta declaració és opcional.

En el document CHARM-EU Rules and Regulations: Admissions (en anglès) trobareu informació més detallada.