Tanulási célok

A mesterképzés sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek: 

  • kreatív és kritikai gondolkodási képességeik fejlesztésére; 
  • összetett társadalmi kihívásokat kutatására és értékelésére az érdekelt felek és a különböző kultúrák nézőpontjaiból; 
  • a diszciplináris és transzdiszciplináris tudás és a különböző kutatási megközelítések értékelésére és integrálására 
  • a legújabb eszközök és technológiák azonosítására és alkalmazására, amelyek segítségével képesek etikusan kezelni, elemezni, alkalmazni és bemutatni összetett adathalmazokat; 
  • komplex kihívásokhoz kapcsolódó szakértői tudás és hatékony kommunikációs készségek megszerzésére; 
  • a transzdiszciplináris megközelítés megismerésére, valamint a gyakorlati alkalmazását elősegítő, kommunikációs, reflexív, és együttműködési készségek elsajátítására; 
  • transzverzális kompetenciák elsajátítására a problémamegoldás, az önálló vállalkozás, az innováció, a digitális készségek és élethosszig tartó tanulás területein.