Onderzoek & Innovatie

De CHARM-EU-alliantie is gebaseerd onderzoek en onderwijs van wereldklasse. In ons curriculum integreren we onderzoek en onderwijs en innovatie. De alliantie brengt de bestaande samenwerking, die tot nu toe vooral gericht was op onderzoeksprojecten en de mobiliteit van studenten en docenten, naar een volgend niveau van samenwerking.

De vijf partneruniversiteiten die CHARM-EU hebben een uitstekende onderzoeksachtergrond. Zij delen het engagement om te innoveren, om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren en om samen te werken op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.

CHARM-EU werkt aan een innovatief, uitdagend, studentgericht en zelfsturend onderwijsmodel waarin we transdisciplinair onderzoek, onderwijs en innovatie integreren. Dit initiatief voorziet in een Europese campus voor hoger onderwijs, gebruik makend van de nieuwste moderne technologie.

Flexibiliteit, toegankelijkheid en mobiliteit worden mogelijk gemaakt door technologie en zijn onderdeel van de onderwijservaring. Mobiliteit en inclusiviteit staan centraal bij CHARM-EU. Het onderwijsprogramma van CHARM-EU is gebaseerd op enerzijds een transformatieve benadering van curriculumontwerp en anderzijds op een flexibele, op vaardigheden gerichte modulaire structuur.

Onderwijsprincipes en de KCT's

Transdisciplinariteit ligt aan de basis van de onderwijs- en onderzoeksprincipes van CHARM-EU. We brengen meerdere disciplines om samen met studenten en externe partners concrete uitdagingen te onderzoeken en om acties te ondernemen. Om de transdisciplinaire aanpak te stimuleren, hebben we Knowledge Creating Teams (KCT's) opgericht. KCT's brengen meerdere disciplines samen en zijn georganiseerd per kernthema. Voor CHARM-EU's eerste pilot-masterprogramma ‘Global Challenges for Sustainability’ zijn drie thema's gekozen: leven en gezondheid, water en voedsel.

KCT's zijn samenwerkingsverbanden van academici, onderzoekers en externe partners. KCT's hebben twee niveaus van lidmaatschap: Core en Expanded Network.

  • De KCT Core houdt zich bezig met de inhoud van het pilot-masterprogramma en het daarmee verbonden onderzoek en onderwijs.
  • Leden van het KCT Expanded Network bouwen aan netwerken met onderzoekers en stakeholders.

Onderzoekers die participeren in CHARM-EU krijgen ondersteuning bij het uitbreiden van hu Europese netwerk. Zij krijgen een opleiding in transdisciplinaire benaderingen van onderwijs en onderzoek en in nieuwe onderwijsvormen, zoals challenged based learning.

Onderzoekers zijn van harte welkom om deel uit te maken van de CHARM-EU-gemeenschap. Mail voor meer informatie naar charm@uu.nl.